Rutiner för krav och avstängning

När kunden inte betalar sin faktura, finns det olika vägar till lösning. Det kan vara knepiga situationer och kurs Rutiner för krav och avstängning lär dig hur processen fungerar. Som handläggare eller kundservicemedarbetare som är inblandad i sådana situationer, bör du känna till de fullständiga händelseförloppet och de rättsregler och villkor som gäller.

rutiner för krav och avstängning energibranschen

Vi återkommer med datum.

Under denna utbildning redogör vi för vilka vägar som finns att gå för att lösa avtalsbrott. Vi går igenom när det är möjligt att ansöka om betalningsföreläggande och när man kan avbryta överföringen av el. Andra aktuella frågor är när man har rätt att säga upp avtalet med kunden och när man har rätt att begära säkerhet eller förskottsbetalning. Vi redogör för olikheterna mellan ellagens konsumentskyddsregler och vad som gäller för näringsidkare.

Många företag tar hjälp av inkassoföretag för att driva in obetalda fordringar. En representant från ett inkassoföretag berättar hur rutinerna för indrivning av fordringar går till och redovisar även hur Kronofogdemyndigheten arbetar vid betalningsföreläggande, utmätning och handräckning.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se