Så jobbar branschen med säljförtroende på elmarknaden

Ska en handfull oschyssta elhandelsföretag få sänka branschens förtroende hos kunderna? Svaret borde självklart vara nej! Men faktum är att både elhandels- och elnätsföretag i branschen på senare år fått lägga alldeles för mycket energi på att stoppa oschysst beteende och försöka hjälpa kunder som drabbats.

Välkommen att delta på vårt webinarium, som tar upp de initiativ som pågår för att lyfta fram schyssta aktörer, hitta vägar för att stärka kundernas möjligheter att invända mot oschysst beteende på marknaden och att vässa våra branschinterna processer för att skapa mindre utrymme att vara oschysst. Vi kommer bland annat att ta upp:

  • Schysst elhandel – En certifiering framtagen av Energiföretagen för att stärka branschens förtroende och lyfta fram gott beteende på elmarknaden. Allt fler företag certifierar sig och ett användarråd jobbar med att vässa certifieringen ytterligare. Vi berättar om arbetet och kanske har du och ditt företag egna idéer och förslag att spela in?
  • Standardiserad fullmaktshantering – Ett av de förslag som Energiföretagen, med hjälp av medlemsföretag, tagit fram för att åstadkomma en bättre elmarknad. Förhoppningen är att standardfullmakten ska bli den enda giltiga fullmakten i samband med att kunder ska byta elhandelsföretag, flytta in eller ut, få tillgång till information för energitjänster samt starta eller avsluta samfakturering för elhandel och elnät. Vi informerar om hur vi ska gå till väga för att införa standarden.
  • Regeringsuppdraget till Energimarknadsinspektionen (Ei) – Vad kan vi vänta oss nu när Ei fått i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i ellagen i syfte att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden?

Nu har du möjlighet att ta del av vårt kostnadsfria webbinarium om säljförtroende och att ställa dina frågor direkt till våra experter.

Kontakter

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se

Freja Lundgren

Freja Lundgren

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 59
E-post: freja.lundgren@energiforetagen.se