Säkerhetsskyddslagen och upphandling enligt LUF och LUFS, Grund - digital utbildning

Vad innebär säkerhetsskyddslagen för dig och ditt företag? Säkerställ dina kunskaper genom vår utbildning. Vi kommer göra en översiktlig genomgång av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och dess föreskrifter.

säkerhetsskyddslagen, upphandling, LUF, LUFS
Foto: Prestige / Mostphotos

Under utbildningen kommer löpande jämförelser och genomgångar göras av de förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen som föreslås träda ikraft den första december 2021, och som bland annat innebär att den som bryter mot lagen kan drabbas av kraftiga sanktioner.

Dessutom kommer deltagarna ges exempel på hur en säkerhetsskyddad upphandling enligt LUF kan genomföras i praktiken.

Målet med utbildningen är att deltagaren ska kunna delta i företagets arbete med säkerhetsskyddsfrågor i allmänhet och särskilt i samband med upphandling.

Målgrupp

Verksamhetsansvariga, inköpare, avtalsansvariga, jurister och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med frågor som rör säkerhetskänslig verksamhet, men som har begränsad tidigare erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor.

Utbildningen kommer att genomföras som ett webbinarium och kommer att varva teoretiska inslag med praktiska exempel och praktikfall. Det kommer även finns utrymme att ställa frågor via chatt.

Utbildningen genomförs digitalt via Zoom, den 14 oktober kl. 09.00-16.00.
Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken När och var nedan.

Kontakter

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se