Seminarium om kabeldiagnostik

Inom Sverige har stora kapital investerats i ett jordkabelnät som grävts ner under lång tid. Anläggningarna har nu börjat att nå en ansenlig ålder och behovet av att strukturerat börja reinvestera växer. För att skapa ett underlag och en prioriteringsordning så behöver EBR och elnätsbranschen öka kunskapen om de olika metoder som idag finns tillgängliga för att diagnostisera en kabel.

EBR bjuder i samarbete med Tekniska Verken i Linköping in till seminarium för att sprida kunskapen om och möjligheter med kabeldiagnostik.

Seminariet vänder sig till elnätföretag, konsulter och entreprenörer som önskar bredda sin kunskap om kabeldiagnostik.

Seminariet genomförs till självkostnadspris.

Ur innehållet:
• Göteborg energi
Hur hanterar vi det åldrande kabelnätet
• Öresundskraft
Erfarenheter från sin användning av Smart cable guard
• Techimp
Online PD Diagnostics & Monitoring - Tools for the Asset Management
• SAB/BAUR
State of the art Cable Diagnostics
• Testnordic
Off-Line diagnostic med VLF
• NEKA
Kabeldiagnostik med DAC och LIRA
• Prycam
PRY-CAM, bärbar och trådlös PD-mätning online
• Nexans
Tillståndskontroll av äldre PEX-kablar

Kontakter

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se