Hur mycket el behöver Sverige år 2045?

Energiföretagen presenterar uppdaterad scenarioanalys. Anmäl dig via länken nedan.

Anmäl dig här.

Sverige genomgår en omfattande elektrifiering där drivkraften är omställningen av dagens fossila processer, med sikte på att nå nationella och internationella klimatmål.

Inom ramen för Färdplan El genomförde Energiföretagen 2019 en scenarioanalys som visade att elanvändningen år 2045 skulle kunna uppgå till 190 TWh, en ökning med drygt 35 % jämfört med dagens ca 140 TWh.

Sedan dess har mycket hänt. Nya projekt och ambitioner att elektrifiera presenteras ständigt vilket gör att resultatet från 2019 redan är utdaterat. På uppdrag av Energiföretagen har därför Energiforsk och Profu genomfört en uppdatering av den tidigare scenarioanalysen.

Webbinariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig här.

Kontakter

Martin Olin

Projektledare Energisystem och Elnät
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se