Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution

Regler och föreskrifter som är vardag för all elteknisk personal – gå Starkströmsföreskrifterna och Elinstallationsreglerna anpassade för eldistribution som lär dig att snabbt och korrekt hantera dessa oumbärliga dokument för säkerhet! Vi utgår från ett komplett elnät som omfattar alla möjliga situationer – och många exempel på hur föreskrifterna ska användas i praktiken. (OBS! Vi arbetar om Starkströmsföreskrifterna till en webbutbildning. Mer information inom kort)

starkströmsföreskrifterna och elinstallationsreglerna

 Vi gör en grundlig genomgång av starkströmsföreskrifterna samt gällande svensk standard – hur de är uppbyggda, hur du hittar i dem och hur ska tillämpas. Det kan handla om korsningar, byggkraft, dimensionering – oberoende av spänningsnivå. Efter utbildningen har du en uppdaterad och användbar kunskap som gör dina arbetsuppgifter smidigare och säkrare.

Utbildningen ingår i EBR Beredarskola steg 1 EBR Beredare.

Tips! EBR Beredningshandbok - B 11. Handboken ger dig en stor hjälp på vägen till att nå erfarenhet inom beredningsområdet. Du beställer den här.

Kontakt

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se