Tillsyn av nätstationer och kabelskåp - Intern

Tillsyn av nätstationer och kabelskåp, utbildningen där du blir expert på den viktiga tillsynen av nätstationer och kabelskåp. Under professionell ledning och med hjälp av EBR:s handbok, lär du dig både teorin bakom, praktiskt genomförande och en korrekt dokumentation av besiktning och underhåll.

tillsyn av nätstationer och kabelskåp

OBS! Utbildningen genomförs endast internt. Kontakta Johan Hector för offert, johan.hector@energiforetagen.se.

Stora delar av Sveriges eldistributionsnät är nu kabellagd och avsevärda resurser läggs kontinuerligt för att ytterligare höja driftsäkerheten. Men fortfarande finns en hel del befintliga anläggningar, såsom nätstationer och kabelskåp, som enligt starkströmsföreskrifterna måste besiktas och underhållas. Det får du utförlig utbildning i under denna utbildning.

Att din bedömning av anläggningarna är rätt gjord är viktigt både ur driftsynpunkt och ur ett ekonomiskt perspektiv. För att klara uppgiften behöver du både de teoretiska bakgrundskunskaperna och sedan omsätta dessa i praktiska övningar, vilket du får göra tillsammans med en instruktör på utbildningen.

Kontakt

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se

Johan Hector

Johan Hector

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 34
E-post: johan.hector@energiforetagen.se