Utveckling och utmaningar för fjärrvärmens energikällor

Vårens regionmöten lever kvar på webben i form av tolv webbinarier under sex tisdagar i april och maj. Här får du som medlem koll på senaste nytt om allt från vätgas och taxonomin till utvecklingen och utmaningarna för fjärrvärmens energikällor. Webbinarierna är exklusiva för våra medlemmar. Du behöver vara inloggad för att kunna anmäla dig. Vi ses på webben!

Du behöver vara inloggad för att kunna anmäla dig.
På detta webbinarium diskuteras bioenergi och avfall, som utgör merparten av den tillförda energin till fjärrvärme och kraftvärme. Debatterna om bioenergi och dess hållbarhet är just nu många. Allt från bioenergins klimatneutralitet och hållbarhet till effekten på biologisk mångfald och uppfyllandet av andra nationella miljömål diskuteras. Det finns även en allmänt spridd nollvision för avfall, som i kombination med politiska mål om ett cirkulärt och resurseffektivt samhälle driver mot minskade avfallsvolymer till energiåtervinning. Samtidigt ökar mängden intermittent förnybar energi i elsystemet som med hjälp av lagring och i kombination med lågtemperatur fjärrvärme kan minska behovet av förbränning.

Efter en kort genomgång av utmaningar och möjligheter öppnar Raziyeh Khodayari upp för diskussion om vilka framtida möjligheter som finns för fjärrvärmen.

Kontakter

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se