Vad brinner i en cirkulär ekonomi?

Någon politikervecka i Almedalen blir det ju inte i år vilket innebär att Arena Energi ställer om och bantas ner. Två digitala seminarier kommer att hållas den 16/6, ett om marknadsfrågor och ett om cirkulär ekonomi.

På eftermiddagen, kl 15.00 - 16.00 fortsätter vi med ett webbinarium om cirkulär ekonomi och fjärr- och kraftvärme - Vad brinner i en cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett sätt att främja cirkulära kretslopp i samhället och minska förbrukningen av ändliga resurser. Samtidigt finns det avfall som inte hör hemma i kretsloppet eller som inte går att återanvända eller återvinna, och ett energislag, kraft- och fjärrvärmen, som använder restavfall för att skapa el- och värme och samtidigt avlägsna oönskade ämnen från kretsloppet.

Hur hör energiproduktion och cirkulär ekonomi ihop och vilka avvägningar behöver näringsliv och politik göra? På detta webbinarium stöts och blöts dessa viktiga frågor genom diskussioner och frågeställningar till politiken.  

Lina Enskog Boman, ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla på Energiföretagen, agerar moderator och ger en bakgrund till kraft- och fjärrvärmen.  

Deltagare:
Klas Gustafsson vice vd, Tekniska verken och delegat i regeringens delegation för cirkulär ekonomi, knyter ihop cirkulär ekonomi med kraft- och fjärrvärme.
Panel:
Magnus Ek, miljöpolitisk talesperson(C)
Marlene Burwick, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (S)
Maria Gardfjell, vice ordf Miljö- och jordbruksutskottet, miljöpolitisk talesperson (MP)
Betty Malmberg, ledamot Miljö- och jordbruksutskottet (M)

Webbinariet kommer du att kunna se i vår Playkanal antingen live på utsatt tid, eller i efterhand.

Kontakter

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se