Webbinarium om hållbarhetskriterier för biobränslen

Anmäl er till informationsträff den 7 december, kl. 13.00-16.00 med Energiföretagen Sverige och Energimyndigheten om genomförandet av hållbarhetskriterier för biobränslen i svensk lagstiftning. Vi kommer att ta del av erfarenheterna från Nadja Paz, Stockholm Exergi, om hur man kan bygga sitt kontrollsystem för att klara hållbarhetskriterierna. Energimyndigheten kommer att belysa en del frågor som de har fått från branschen. Notera att du behöver vara inloggad för att kunna anmäla dig.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 – om främjande av energianvändningen från förnybara energikällor – trädde i kraft den 1 juli 2021.

Bland annat måste värmeverken klara hållbarhetskrav för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el och värme. Det gäller om den sammanlagda installerade tillförda effekten är större än 20 MW för fasta biobränslen och större än 2 MW för gasformiga biobränslen.

För att sådana biobränslen ska kunna få ett hållbarhetsbesked, vilket exempelvis krävs för skattenedsättning eller tilldelning av elcertifikat, får de inte komma från mark med stor biologisk mångfald eller stora kollager.

Här får vi veta vilka regler som gäller för produktion av värme och el med fasta och gasformiga biobränslen. Vi kommer också att ta del av erfarenheterna från Nadja Paz, Stockholm Exergi, om hur man kan bygga sitt kontrollsystem för att klara hållbarhetskriterierna. Nadja är en av branschens främsta experter inom området och är klar med Stockholm Exergis kontrollsystem för hållbarhetskriterierna. Energimyndigheten kommer att belysa frågor som dykt upp och som kan vara relevanta för branschen.

Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet inom systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Detta innebär att de prövar frågor som rör tillstånd till utsläpp av växthusgaser och hur utsläppen ska övervakas för de verksamheter som är skyldiga att ingå i systemet. Nu har de tagit fram en vägledning som riktar sig till verksamhetsutövare för stationära anläggningar och oberoende ackrediterade kontrollörer. Olle Palmqvist och Emil Lindgren från Naturvårdsverket kommer att berätta om Naturvårdsverkets vägledning om hållbarhetsbesked för biobränslen inom EU ETS.

https://www.naturvardsverket.se/globalassets/vagledning/utslappshandel/vagledning-om-hallbarhetsbesked-for-biobranslen-inom-eu-ets.pdf

Program

13.00-13.30
Genomgång av hållbarhetslagen, föreskrifter och vägledning
Energimyndigheten

13.30- 14.45
Erfarenheter om hur man kan bygga sitt kontrollsystem för uppfyllanden a v hållbarhetskriterier
Nadja Paz, Stockholm Exergi

14.45-16.00
Energimyndigheten lyfter andra frågor och svar som de redan fått från våra medlemmar och andra aktörer och svarar på eventuella frågor från deltagare.

Naturvårdsverket berättar om "Vägledning om hållbarhetsbesked för biobränslen inom EU ETS”.
Olle Palmqvist och Emil Lindgren, Naturvårdsverket

Kontakter

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se