Webbinarium: Hur påverkas vi av total- och civilförsvarsplaneringen?

Våra sektorsansvariga myndigheter Energimyndigheten och Svenska kraftnät ger oss en bild av hur energisektorn berörs av pågående total- och civilförsvarsplanering.

När? 27 maj kl. 10:00-12:00.

Du behöver inte boka en plats eftersom webbinariet är gratis. Allt som krävs för att se webbinariet är en Internetuppkoppling och en inloggning till vår hemsida. Du kommer kunna se webbinariet i vår Play medlem-kanal på angiven tid. (Inloggning krävs.)

Webbinariets innehåll

Givet omvärldens förändring återupptogs totalförsvarsplaneringen i Sverige år 2015. Den svenska totalförsvarsförmågan är starkt beroende av en väl fungerande elförsörjning och arbete pågår på flera nivåer och områden i samhället för att utveckla denna förmåga. Alla aktörer i elsektorn berörs av detta i någon utsträckning och detta kommer att vara ett ökande inslag i verksamheterna de närmaste åren framöver.

Utan en fungerande uppvärmning av bostäder och lokaler utsätts samhällets samlade totalförsvar för mycket stora påfrestningar. Energimyndigheten har identifierat ett antal utvecklingsbehov när det gäller samhällets försörjningstrygghet, bl.a. avseende värme- och kyla-försörjningen. Det är också viktigt att beakta att det vid vissa anläggningar sker både värme- och elproduktion.

Försvarsberedningen påpekade i sin rapport ”Motståndskraft” att alla aktörer i totalförsvaret måste ta ansvar för att stärka beredskapen och förmågan att genomföra verksamhet även under kris och ytterst i krig. Det gäller såväl offentliga aktörer som privata företag och ytterst enskilda invånare.

Detta seminarium syftar till att ge dig en bättre förståelse för den återupptagna försvarsplanering som pågår och hur detta berör er aktörer i el- och värmesektorerna.

Från Energimyndigheten medverkar Åsa Åhlén Hagman och från Svenska kraftnät Jonas Bergman och Anna Sedvall Wiklund.

Regionmöteswebbinarierna ersätter vårens fysiska regionmöten

På grund av Coronapandemin ställer vi in vårens fysiska regionmöten. Eftersom det fortfarande finns mycket som vi vill uppdatera dig som medlem om lanserar vi istället en serie av sju webbinarier om viktiga uppdateringar i ämnen som rör din verksamhet. Detta webbinarium är ett av dem.

Kontakter

Efwa Nilsson

Efwa Nilsson

Regionchef Väst
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 0500-78 90 30
E-post: efwa.nilsson@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se