Webbinarium: Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar

Ny utbildning för dig som vill få grundlig introduktion till innehållet och användandet av de tekniska bestämmelserna D:211, Läggningsanvisningar för fjärrvärme- och fjärrkyleledningar.

Foto: Mats Egeberg / Mostphotos

OBS! Utbildningen genomförs som webbinarium klockan 09:00–12:00 den 10 juni med kortare avbrott samt möjlighet att ställa frågor. 

Du får specifika kunskaper om innehållet i läggningsanvisningarna, nyheter i denna nya version samt hur de tekniska bestämmelserna samverkar med andra styrande eller stödjande dokument så som AFS, AMA Anläggning, Underhållshandboken eller de europeiska normerna.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med till exempel planering/projektering, byggnation eller drift och underhåll av fjärrvärme- och fjärrkylenät.

Kontakt

Maria Nyström

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Susan Öhrbom

Susan Öhrbom

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 65
E-post: susan.ohrbom@energiforetagen.se