Webbinarium med klimaträttsutredningen: fokus på effektivare tillståndsprocesser för elnät

Den 19 maj, gästar Klimaträttsutredningen oss på Energiföretagen. Utredningen kommer att presentera de rykande färska förslagen rörande elnät. På webbinariet ges även en introduktion till tillståndsprocesser för elnät samt teknikvalsfrågan, det vill säga varför ledningar på högre spänningsnivåer bör byggas som luftledningar och när det kan vara aktuellt med markkabel.

OBS! Nytt datum!

Senast den 18:e maj presenteras Klimaträttsutredningens slutbetänkande. Den 19 maj, gästar utredningen Energiföretagen på ett webbinarium. Utredningen kommer där att presentera de rykande färska förslagen rörande elnät. Även branschföreträdare medverkar.

På webbinariet ges även en introduktion till tillståndsprocesser för elnät samt teknikvalsfrågan, det vill säga varför ledningar på högre spänningsnivåer bör byggas som luftledningar och när det kan vara aktuellt med markkabel.

När: 19 maj, 09.00-11.00

Var: Digitalt 

Om utredningen

Utredningen har i ett första betänkande sett över hur miljöbalken kan anpassas för att utgöra ett effektivt verktyg för att nå klimatmålen. I den första etappen ingick även att identifiera annan lagstiftning som är viktig att se över för att Sverige ska nå klimatmålen och landande två prioriterade områden: Underlättad utbyggnad av elnätet respektive Planering och kravställande för ett mer transporteffektivt samhälle. En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden - Regeringen.se

anmalningsknapp-vansterstalld.jpg

 

Kontakter

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se

Freja Lundgren

Freja Lundgren

Administratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 26 59
E-post: freja.lundgren@energiforetagen.se