Digital Workshop - temperaturprogram fjärrvärme

Den 16 mars 2021 har Energiföretagen Sverige "Digital workshop temperaturprogram i fjärrvärmesystem". Vi inleder dagen med att gå igenom läget i Sverige och i vår omvärld före workshopen. Du som deltar under denna förmiddag har möjlighet att vara med och påverka Energiföretagen Sveriges fortsatta arbete inom området.

Workshopen fokuserar i grupper på att identifiera hinder och möjligheter för att utveckla temperaturnivåerna i de svenska fjärrvärmesystem. Den riktar sig till våra medlemsföretag. Du får bidra med viktig kunskap inför den förstudie som Energiföretagen Sverige ska påbörja. Deltagandet är kostnadsfritt.

Workshopens grupper har fyra temaområden:

  1. Teknik – vilka möjligheter och hinder finns inom dagens teknik och i den tekniska utvecklingen?
  2. Ekonomi och marknad – vilka möjligheter och hinder finns när det gäller kostnader och kunder?
  3. EU, politik, myndigheter, regelverk – vilka möjligheter och hinder finns inom politiken, gällande lagstiftning och eventuella regelverk på gång?
  4. Drivkrafter – vilka är drivkrafterna i ert bolag för att arbeta med att utveckla temperaturprogrammen?

En bakgrund till workshopen är uppvärmningsbranschens färdplan för fossilfri uppvärmning. Där ska Energiföretagens Sverige och de undertecknande fjärrvärmeföretagen utveckla fjärrvärmesystem med lägre temperaturer, bland annat för att ta tillvara restvärme med låga temperaturer bättre och minska värmeförlusterna i fjärrvärmenätet. Det skulle både nyttja resurserna bättre och stärka fjärrvärmens konkurrenskraft jämfört med andra uppvärmningsformer.

En stor utmaning är att sänka temperaturerna i de befintliga fjärrvärmesystemen exempelvis genom differentierade temperaturer i olika delar av nätet. För att fjärrvärmebranschen ska klara färdplanens åtaganden ska Energiföretagen inleda en förstudie om vad som kan göras för att snabbt nå lägre systemtemperaturer, där denna workshop är en början på förstudiearbetet.

Läs gärna på litteratur Inför workshopen, tips finns i Framtida fjärrvärmeteknik Energiforskrapport 2017:419.

Workshopen hålls den 16 mars kl. 9–12. Anmäl er gärna tidigt då antalet platser är begränsade. Länk till workshopen kommer dagen innan så kom ihåg att boka upp tiden i din kalender.

Kontakter

Leif Nordengren

Leif Nordengren

Ansvarig distribution fjärrvärme
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 18
E-post: leif.nordengren@energiforetagen.se