Digital Workshop - Förstudie om Temperaturprogramet

Den 16 mars 2021 har Energiföretagen Sverige "Digital workshop temperaturprogram i fjärrvärmesystem". Vi inleder dagen med att gå igenom läget i Sverige och i vår omvärld före workshopen. Du som deltar under denna förmiddag har möjlighet att vara med och påverka Energiföretagen Sveriges fortsatta arbete inom området.

Denna kurs är enbart för medlemmar.