Webbkurs EBR-ESA Fackkunnig Repetition

Är du fackkunnig inom el och behöver repetera dina kunskaper i ESA? Gör det enkelt för dig – boka Webbkurs EBR ESA Fackkunnig och få samtidigt tillgång till kunskapsbanken EBR ESA Q Fackkunnig.

elsäkerhetsutbildning för dig som är fackkunnig.

Information. Energibranschens rekommendation är att den första ESA-utbildningen som genomförs sker lärarledd. Därefter kan webbkurserna genomföras som repetitionsutbildning. Vi lägger därför till "Repetition" till våra webbkursers namn för att förtydliga detta. Notera dock att webbkursernas innehåll är detsamma som tidigare.

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med EBR ESA (elsäkerhetsanvisningarna) är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

Webbkurs EBR ESA Fackkunnig – Repetition vänder sig till dig som utför elektriska arbeten. Webbkursen baseras på publikationerna EBR ESA Grund och EBR ESA Arbete.

Webbkursen genomförs helt via dator och i din egen takt. Den effektiva utbildningstiden uppskattas till cirka sex timmar. Vi rekommenderar att du tar regelbundna pauser under tiden och genomför den under en arbetsdag.

Exempel från webbkursen

  • Vår gemensamma erfarenhet och kunskap
  • ESA-funktioner
  • Säker kommunikation
  • Riskhantering
  • Planering och genomförande av arbetet
  • Säkerhetsmått och arbetsmetoder

EBR ESA Q Fackkunnig

Genom webbkursen får du tillgång till den digitala kunskapsbanken ESA Q. Med hjälp av ESA Q får du på ett enkelt sätt tydliga svar på dina ESA-frågor, vilket kan vara ett stöd inför olika arbetsmoment. ESA Q hjälper dig på plats eftersom den är tillgänglig både för mobiltelefon och surfplatta. Läs mer om EBR ESA Q.

Tekniska krav

Webbkursen genomförs bäst via fast nätuppkoppling. Läs gärna våra tekniska rekommendationer.

Så här bokar du webbkurs:

1. Logga in: Klicka här för att Logga in. Eller högst upp i menyraden.
2. Glömt lösenord: Klicka på ”Glömt lösenord”. under Logga in-knappen. Skriv in din e-post och följ instruktion i e-postmeddelandet du får. Kommer det inget e-postmeddelande så titta i skräpposten. Det kan ha hamnat där.
3. Boka dig: Tryck på knappen ”Boka” i rosa boxen till höger.

Ska du utföra icke-elektriska arbeten? Se Webbkurs EBR ESA Instruerad!

This web course is also available in English!

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Wattityd

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 27
E-post: wattityd@energiforetagen.se