Webbkurs EBR ESA Instruerad

Ska du utföra icke-elektriska arbeten i eller invid elektriska anläggningar? Repetera dina elsäkerhetskunskaper med vår Webbkurs EBR ESA Instruerad – via datorn när och där det passar dig!

för dig som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med EBR ESA (elsäkerhetsanvisningarna) är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

Webbkurs EBR ESA Instruerad vänder sig till dig som ska utföra icke-elektriska arbeten, till exempel målningsarbeten eller städning i eller invid en elektrisk anläggning. Webbkursen baseras på publikationen EBR ESA Instruerad person.

Webbkursen genomförs helt via dator och i din egen takt. Den effektiva utbildningstiden uppskattas till cirka fyra timmar, men vi rekommenderar att du tar regelbundna pauser under tiden.

Exempel från innehållet

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete

Tekniska krav

Webbkursen genomförs bäst via fast nätuppkoppling. Läs gärna våra tekniska rekommendationer.

Så här bokar du webbkurs:

1. Logga in: Klicka här för att Logga in. Eller högst upp i menyraden.
2. Glömt lösenord: Klicka på ”Glömt lösenord”. under Logga in-knappen. Skriv in din e-post och följ instruktion i e-postmeddelandet du får. Kommer det inget e-postmeddelande så titta i skräpposten. Det kan ha hamnat där.
3. Boka dig: Tryck på knappen ”Boka” i rosa boxen till höger.

Ska du utföra elektriska arbeten? Se Webbkurs EBR ESA Fackkunnig – repetition!

This web course is also available in English!

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se

Mikael Eddegren

Mikael Eddegren

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 17
E-post: mikael.eddegren@energiforetagen.se