Webbkurs EBR-ESA Instruerad Repetition

Ska du utföra icke-elektriska arbeten i eller invid elektriska anläggningar? Repetera dina elsäkerhetskunskaper med vår Webbkurs EBR-ESA Instruerad – via datorn när och där det passar dig!

för dig som ska utföra icke elektriska arbeten, i driftrum eller invid elektriska anläggningar

Information. Energibranschens rekommendation är att den första ESA-utbildningen som genomförs sker lärarledd. Därefter kan webbkurserna genomföras som repetitionsutbildning. Vi lägger därför till "Repetition" till våra webbkursers namn för att förtydliga detta. Notera dock att webbkursernas innehåll är detsamma som tidigare.

Starkströmsföreskrifterna gäller för skötsel av elektriska anläggningar och anordningar oavsett när anläggningen togs i bruk. Syftet med EBR ESA (elsäkerhetsanvisningarna) är att förtydliga föreskrifterna om säkert elarbete för all personal som ska arbeta i eller i närheten av en elanläggning.

Webbkurs EBR ESA Instruerad vänder sig till dig som ska utföra icke-elektriska arbeten, till exempel målningsarbeten eller städning i eller invid en elektrisk anläggning. Webbkursen baseras på publikationen EBR ESA Instruerad person.

Webbkursen genomförs helt via dator och i din egen takt. Den effektiva utbildningstiden uppskattas till cirka fyra timmar, men vi rekommenderar att du tar regelbundna pauser under tiden.

Exempel från innehållet

  • Elfaran
  • Riskhantering
  • Säker kommunikation
  • Planering och utförande av arbete

Tekniska krav

Webbkursen genomförs bäst via fast nätuppkoppling. Läs gärna våra tekniska rekommendationer.

Så här bokar du webbkurs:

1. Logga in: Klicka här för att Logga in. Eller högst upp i menyraden.
2. Glömt lösenord: Klicka på ”Glömt lösenord”. under Logga in-knappen. Skriv in din e-post och följ instruktion i e-postmeddelandet du får. Kommer det inget e-postmeddelande så titta i skräpposten. Det kan ha hamnat där.
3. Boka dig: Tryck på knappen ”Boka” i rosa boxen till höger.

Ska du utföra elektriska arbeten? Se Webbkurs EBR ESA Fackkunnig – repetition!

This web course is also available in English!

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Wattityd

Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 27
E-post: wattityd@energiforetagen.se