Rapporter från våra Almedalsseminarier 2017

Publicerat av: Annika Johannesson - konsult ·

Här har vi samlat alla rapporter från de seminarier som Energiföretagen Sverige var arrangör/medarrangör för under Almedalsveckan 2017.

Cirkulär ekonomi i praktiken kräver samverkan

Sverige är världsledande på cirkulär ekonomi, även om vi tidigare oftast kallat det kretsloppstänkande eller resurshushållning. Att vi har kommit långt, var alla medverkande vid Energiföretagen Sveriges första Almedalsseminarium överens om – men också att det finns mer att göra. Seminariet arrangerades tillsammans med Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten, representanter för infrastrukturer som tillsammans med fjärrvärmen möjliggör cirkulär ekonomi i praktiken.

Full fart framåt för fossilfria fordon - en snabbutredning

Energiföretagens andra seminarium under måndagen i Almedalen handlade om fossilfria transporter och var utformat som en snabbutredning. Frågorna som utredningen skulle besvara var: Hur ökar man bäst takten i omställningen i transportsektorn? Vilken roll har olika politiska nivåer och vilka styrmedel driver utvecklingen bäst?

Energisystemet i god form - men behandling krävs

Dags för hälsokontroll på energisystemet – vad blir diagnosen och behövs behandling? Med den frågeställningen bjöd Energiföretagen in till ett av sina seminarium under Almedalsveckan och seminariets svar blev att hälsan är god, men behandling behövs för att klara omställningen.

Energibranschen måste bli bättre på att berätta om allt spännande

Energibranschen är i förändring. Samtidigt sker en generationsväxling av stora mått. Hur ska branschen hitta de, ofta nya, kompetenser som behövs? Detta var temat för ett av Energiföretagens egna seminarier på måndagen i Almedalsveckan. Ämnet lockade många åhörare, som bland annat fick höra energiministerns syn på lösningar nu och framåt.

Elektrifiering viktig för att minska industrins utsläpp

Vilka möjligheter ger elektrifieringen för industrin att kunna minska sina utsläpp? Trion basindustrin, energisektorn och politiken gav sig i kast med frågan under en timme i Almedalen.

Energispektrum:
Energibranschens stora utmaning - hur ökar vi flexibiliteten i energisystemet?

Årets Energispektrum – den energipolitiska debatten i Almedalen – präglades av resonerande politiker som på olika sätt ville bidra till att den breda, tvärpolitiska överenskommelsen nu landar på bästa sätt. Även de tre partier som stod utanför uppgörelsen, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, visade sig vara ense med de övriga om ganska mycket.