Vi deltar också här

Förutom våra egenarrangerade seminarier så deltar också vår vd, våra experter och vår styrelseordförande i andras arrangemang.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, deltar i:
Vatten eller kraft, eller vatten och kraft?
Havs- och vattenmyndigheten, 5/7 kl 12.30 - 13.30

Monika Karlsson, styrelseordförande Energiföretagen Sverige, deltar i:
Energibranschens viktigaste framtidsfrågor
Energimarknaden och Accenture, 3/7 kl 9.00 - 10.00

Henrik Wingfors, enhetschef Energisystem, Energiföretagen Sverige deltar i:
Behöver energimarknaden nya styrmedel?
Sustainable Innovation, 6/7 kl 8.30 - 9.30

Samt i:
Kan elnätet bli slutsålt?
Vattenfall, 3/7 kl 15.00 - 15.30

Och som moderator i:
Vad krävs för fler elfordon på vägarna?
Fortum Charge and Drive, 3/7 kl 16.00 - 17.00