Utpeka tydligt ansvar för en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn

Publicerat av: Anna Lejestrand

Reformtakten är för närvarande hög inom transportsektorn och det har fattats en rad beslut som tar oss närmare 2030-målet på 70 procents minskade koldioxidutsläpp. Nu gäller det att samtidigt hålla en teknikneutral, konsekvent linje så att marknadens aktörer känner trygghet i vad politiken vill. El och biogas får inte gå samma öde till mötes som etanolen. Alla dessa lösningar kan ha en roll att spela, över tid och i olika sektorer.

Reformtakten är för närvarande hög inom transportsektorn och det har fattats en rad beslut som tar oss närmare 2030-målet på 70 procents minskade koldioxidutsläpp. Även på EU-nivå har det tagits initiativ som styr mot förbättrad CO2-prestanda, utbyggnad av laddinfrastruktur och kolsnålare offentlig upphandling. Men det gäller att hålla reformtakten uppe och samtidigt en teknikneutral, konsekvent linje så att marknadens aktörer känner trygghet i vad politiken vill. El och biogas får inte gå samma öde till mötes som etanolen. Alla dessa lösningar kan ha en roll att spela, över tid och i olika sektorer.

Ansvaret för de åtgärder som är nödvändiga för att transportsektorn ska kunna ställa om har hittills varit fördelat mellan en rad statsråd och flertalet myndigheter. För att säkerställa att hastigheten i reformtakten upprätthålls och får förutsättningar att verka fullt ut, bör en utpekad minister ges ett ansvar för 70-procentsmålets efterlevnad och för framdriften av en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn.

Energiföretagen Sverige föreslår att en utpekad minister i sittande regering ges ett ansvar för 70-procentsmålets efterlevnad och för framdriften av en sammanhållen strategi för fossilfrihet i transportsektorn.

En sådan strategi bör innehålla:

  • En ny miljöklassdefinition, då den gamla försvinner i och med bonus-malussystemet.
  • Utökade kommunala befogenheter att utifrån en sådan miljöklassdefinition möjliggöra differentierade parkerings- och trängselavgifter samt driva offentlig upphandling mot mesta möjliga klimatnytta.
  • En tydlig ansvarsfördelning för myndigheter och regioner i syfte att verka för en kritisk massa tanknings- och laddinfrastruktur i samtliga delar av Sverige. Stöd till mindre mogna tillämpningar och infrastruktur i icke kommersiellt gångbara regioner kan behövas även efter 2020 då Klimatklivet upphör.
  • Ett krav på att det ska gå att laststyra laddutrustning (enligt EU-standard mode 3 typ 2) för att få bidrag genom ladda-hemma-stödet och Klimatklivet.
  • Tydligare krav och incitament i förmånsregelverken för tjänste- och personalbilar som gynnar de bästa miljöklasserna.
  • Skyndsamt omsätta den statliga utredningen om biogasens framtid i konkreta åtgärder för att förbättra dess konkurrenskraft.

Tillbaka till huvudsidan för positioner.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Sara Emanuelsson

Sara Emanuelsson

Ansvarig EU-samordning och fossilfria transporter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 56
E-post: sara.emanuelsson@energiforetagen.se