Wattityd – för säkerhets skull

Publicerat av: Josefina Johansson ·

Det kan låta som en ordvits men är mycket mer än så. Du som arbetar i branschen ska veta och känna att du gör det med högsta säkerhet för dig själv och för anläggningarnas utformning. Säkerheten bygger på kvalitet i alla led, från utbildning till det praktiska arbetet. Din kunskap ska hela tiden vara den bästa och den senaste, genom ett ständigt levande kvalitetsarbete.

Vi vill berätta om projektet Wattityd.

Wattityd + nollvision = sant

Alla ska komma hem från sitt jobb, varje dag. Det är vad regeringens nollvision om dödsolyckor på arbetsplatsen säger. Det är också vad Wattityd ytterst står för. Kvalitetssäkrad kunskap minskar olyckor och skador i branschen.

Utbildning – kunskapsmaterial – inställning

Det finns en ökad efterfrågan på kontinuerlig kompetensutveckling från dem som arbetar i branschen. Vi vill att alla ska känna sig trygga med att lärare, utbildningar och certifieringar håller en hög nivå.

Förutom relevant sakkunskap behövs respekt och motivation att vilja utföra ett så säkert arbete som möjligt. Rätt inställning är oerhört viktig i säkerhetsfrågor, i kombination med rätt kunskap. 

Projektet Wattityd under motorhuven

För att förklara Wattityd har vi brutit ned det i olika delprojekt.

Projektdelar-Wattityd-Energiföretagen-1210x807px.jpgFaktapublikationer

Faktapublikationer är anvisningar för att säkerställa att anläggningar byggs på rätt sätt och blir hållbara över tid samt inte minst att medarbetare arbetar på ett säkert sätt och inte riskerar att skada sig själv, andra eller anläggningen.

Kravställning från branschen

Kravdokumenten är branschens samlade tolkning av lagar och föreskrifter om krav på kompetens. Dokumenten är kvalitetssäkrade av ämnesexperter och fungerar som stöd för anläggningsansvarig att kunna peka på rätt kravställning. De ska också göra att medarbetare ska känna sig trygga i att utbildningen är relevant och säkrad för den egna yrkesrollen.

Samarbete med utbildningsanordnare

Energiföretagen kommer i ett första steg hämta hem processen för utbildning inom EBR (elnätbranschens riktlinjer) och ESA (elsäkerhetsanvisningar) för att säkerställa att de genomförs av seriösa aktörer. Utbildningar ska genomföras inom ramen för de krav som ställs, som till exempel att lärare har rätt arbetslivserfarenhet, har genomgått relevant utbildning och innehar ett godkänt lärarcertifikat.

Lärarutbildning

Ett arbete pågår för att kvalitetssäkra lärare inom ESA och EBR genom att rekrytera huvudlärare inom respektive kunskapsområde. De vidareutbildar i sin tur lärare i bland annat pedagogik, inlärningsmetoder och lärarrollen. Syftet är att stärka befintliga lärare och säkerställa rätt nivå på utbildningarna.

Kvalitetssäkring av lärande

Utbildningsanordnare och lärare kommer behöva vara godkända av Energiföretagen för att få bedriva utbildning. Tillsammans med utbildningsmaterial som tas fram i samarbete med ämnesexperter i branschen samt kontinuerlig kvalitetssäkring (som till exempel kunskapskontroller, stickprov och utvärderingar) kan vi säkerställa, och stå som garant för, att rätt och relevant kunskap förmedlas.

Systemstöd (webbportal)

För att underlätta för dig i ditt arbete håller vi på att utveckla ett webbaserat systemstöd som kommer att tillhandahålla:

  • Information om godkända utbildningsanordnare och certifierade lärare
  • Verifiering av certifikat för validering av kunskap
  • Kvalitetssäkrat utbildningsmaterial
  • Verktyg för administration och certifiering av utbildningsdeltagare
  • Tillgänglighet (laptop, surfplatta och mobil)

Vi jobbar på och berättar under resans gång

Energiföretagen jobbar intensivt med Wattityd och räknar med att delprojekten blir klara till början på nästa år. Fram till dess – var så säkra – lovar vi att informera om projektet både här och i andra kanaler.

Ta del av presentationen från EBR Elsäkerhetsdag den 20 februari 2020 där Energiföretagens vd Pernilla Winnhed pratar mer om projektet Wattityd.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Josefina Johansson

Projektledare/systemansvarig
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: josefina.johansson@energiforetagen.se