EBR Elsäkerhetsdag - digital konferens

EBR Elsäkerhetsdag är konferensen vänder sig till dig som är beredare, arbetsledare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller är intresserad av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Induktion får en egen punkt på programmet då det är en allvarlig elektrisk risk som orsakat ett antal olyckor och incidenter den senaste tiden.

arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i energibranschen
Foto: Aleksandar Kosev / Mostphots

Genomförs digitalt den 11 februari 2021.

EBR Elsäkerhetsdag behandlar arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i energibranschen. Vi sätter fokus på säkerhetskultur och riskhantering. Du får information om aktuella och kommande lagkrav och branschanvisningar som är på gång.

Konferensen vänder sig till dig som är beredare, arbetsledare, projektledare, arbetsmiljöingenjör, skyddsombud eller är intresserad av arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.

Klara programpunkter:

Induktion

Får en egen punkt på programmet då det är en allvarlig elektrisk risk som orsakat ett antal olyckor och incidenter den senaste tiden. Vi kommer även att få en rapportering från arbetsgruppen inom EBR som startat ett arbete med att ta fram kompletterande anvisning för att hantera risken med induktion.

ENIA

ENIA används idag av ca 150 företag i energibranschen för rapportering av olycksfall, tillbud och riskobservationer. Under 2020 har antalet riskobservationer ökat med mer än 20 procent samtidigt som antalet olycksfall är nedåtgående. Inom kort presenteras en handbok av EBR för att kunna säkerställa kvaliteten och därmed få fram ännu bättre statistik över händelserna.

Missa inte denna viktiga konferens!

#EBRelsäkdag

Kalle Lindholm, Energiföretagen Sverige intervjuar Göran Bergius, Svenska kraftnät inför EBR Elsäkerhetsdag, 11 februari 2021.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Kontakt

Frida Wallin

Frida Wallin

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 28 63
E-post: frida.wallin@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg Tattaranno

Jenny Åkerberg Tattaranno

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 30
E-post: jenny.akerberg@energiforetagen.se