Hubben behöver rätt data

Kvalitetssäkring av masterdata, en förberedande aktivitet i väntan på införandet av hubben

För att få minimalt med problem vid införandet av hubben krävs det att aktörerna städar kring dess data i sina system. Det kan röra sig om formatering av postnr (5 tecken inga mellanslag), lägenhetsnummer, antal tecken/typ av tecken för namn, adresser, mätarnummer m.m. Så skaffa dig en översikt om vilken kvalitet systemen har på grunddatat i väntan på mer information av vad hubben kommer kräva!

Publicerad: 26 jan 2016