EBR:s bakgrund

Publicerat av: Peter Silverhjärta

Ett pålitligt och säkert elnät är en viktig del av det energisystem som möjliggör hela vårt moderna samhälle. För att få fram bästa möjliga och samtidigt väl beprövad teknik, byggnadsmetoder och utrustning samarbetar energibranschens elnätsföretag och branschorganisationen sedan mer än 40 år inom EBR.

EBR - elnätsbranschens viktigaste verktyg

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, är en branschpraxis som borgar för säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Genom bred samverkan på elnätssidan har hela branschen utarbetat branschstandarder för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Att arbeta tillsammans är både samhällsekonomiskt lönsamt och lönsamt för företagen.  Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Arbetsmiljöverket är viktiga samverkanspartners.

EBR har som mål att vara elnätsföretagens viktigaste hjälpmedel för att bygga och underhålla elnät på ett rationellt och kostnadseffektivt vis.

  • EBR-arbetet sker inom fyra huvudområden: EBR Ekonomi, EBR Hälsa, Miljö och Säkerhet, EBR Teknik samt EBR Kompetens. Utvecklingsarbetet drivs i olika arbetsgrupper med branschens bästa experter och sakkunniga.

  • Löpande publiceras rapporter och anvisningar så som; EBR-ESA-Elsäkerhetsanvisningarna, EBR KLG1 Kostnadskatalogen lokalnät och EBR KJ 41 Kabelförläggning.

  • Inom ramen för EBR ägs och utvecklas även registrerade varumärkena EBR-ESA och ESA Q.
  • Årligen genomförs omkring 600 EBR-utbildningar varav ca 150 i egen regi.
  • De kvalitetssäkrade elsäkerhetsutbildningarna tas fram av Energiföretagen och genomförs av utbildningsanordnare som har avtal med oss. På wattityd.se hittar du alla aktuella utbildningar och mer information om initiativet Wattityd.
  • Vart fjärde år arrangeras dessutom branschens största utomhusmässa EBR Metod- och maskindagar som samlar omkring 2 000 besökare under en vecka. Där visas konstruktioner, utrustning och arbetsmetoder upp i praktiken. Nästa tillfälle är 2026 i Karlstad.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se