Handledning för lokal samverkan och påverkan

Energiföretagen Sverige är branschens samlade röst på nationell nivå. På lokal nivå är det istället enskilda företag som sitter på sakkunskapen och sprida viktiga budskap som bidrar till kloka beslut. Ett energiföretag har många intressenter som det kan finnas anledning att både påverka och samverka med. Här finns stöd för detta arbete, som alla medlemsföretag kan använda och inspireras av.

Energiföretagen har tagit fram en handledning i tre delar för lokal påverkan. Materialet vänder sig i första hand till dig som inte är så van vid att ha kontakt med politiska beslutsfattare eller att arbeta med opinionsbildning via media, men även den mer erfarne kan säkert hitta tips att inspireras av.

Den första delen är mer övergripande, med bland annat tips om hur ni identifierar företagets olika intressenter och kan samverka med dem. Del 2 listar förslag på aktiviteter för att påverka politiker och Del 3 fokuserar på opinionsbildning och kontakter med media.

Här kan du läsa eller ladda ner de olika delarna.

Del 1, handledning för lokal påverkan

Del 2, handledning för lokal påverkan, aktiviteter gentemot politiker

Del 3, handledning för lokal påverkan, opinionsbildning via media

Inom ramen för den tidigare fjärrvärmekampanjen Ta vara på energin togs det även fram ett par inspirerande handledningar med råd och tips för att lyckas med PR och debatt och för att lyckas i sociala medier. Kanske även de kan inspirera för att öka er synlighet lokalt – gentemot kunder, politiska beslutsfattare och andra intressenter? Du hittar tipsen här.

Annat material för kunskapsspridning och påverkan

För att sprida Färdplan el - för ett fossilfritt arbete (pptx och debatt)

För att sprida kunskap om kraft- och fjärrvärme (pptx och debatt)