Statistik

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Här hittar du fakta och statistik om el, fjärrvärme och fjärrkyla. På varje sida finns också kontaktuppgifter ifall du har frågor eller vill veta mer. Visste du till exempel att Sveriges elproduktion är 98 procent fossilfri? Eller att fjärrvärmen värmer 90 procent av alla flerfamiljshus i Sverige?

Här hittar du bland annat: 

  • Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar statistik inom områdena elproduktion, elanvändning, elmarknad, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och miljö. 

  • Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Kraftläget bygger på preliminära och till viss del skattade värden och är alltså att betrakta som färskvara.

  • Fjärrvärmestatistik: Vi samlar varje år in statistik om fjärrvärme, fjärrvärmepriser, kraftvärme, och fjärrkyla från alla våra medlemsföretag. Våra medlemmar står för cirka 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se