Statistik

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Här hittar du bland annat: 

  • Energiåret innehåller årsstatistik från medlemsföretagens verksamheter inom Energiföretagen Sverige. Det innefattar statistik inom områdena elproduktion, elanvändning, elmarknad, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och miljö. 

  • Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Kraftläget bygger på preliminära och till viss del skattade värden och är alltså att betrakta som färskvara.

  • Fjärrvärmestatistik: Vi samlar varje år in statistik om fjärrvärme, fjärrvärmepriser, kraftvärme, och fjärrkyla från alla våra medlemsföretag. Våra medlemmar står för cirka 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein - föräldraledig

Nicole Burstein - föräldraledig

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se