Statistik

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Här presenterar Energiföretagen Sverige fakta och statistik om el, fjärrvärme och fjärrkyla. På varje sida finns också kontaktuppgifter ifall du har frågor eller vill veta mer. Visste du till exempel att Sveriges elproduktion är 98 procent fossilfri? Eller att fjärrvärmen värmer 90 procent av alla flerfamiljshus i Sverige?

Här hittar du bland annat: 

  • Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Kraftläget bygger på preliminära och till viss del skattade värden och är alltså att betrakta som färskvara.
  • Energiåret som innehåller årsstatistik från Energiföretagens medlemmars verksamheter. Det innefattar statistik inom områdena elproduktion, elanvändning, elmarknad, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och miljö. 

  • Fjärrvärmestatistik: Vi samlar varje år in statistik om fjärrvärme, fjärrvärmepriser, kraftvärme, och fjärrkyla från alla våra medlemsföretag. Våra medlemmar står för cirka 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige.