Energipolitik

Sveriges energipolitiska mål är nettonollutsläpp 2045. Det ska bland annat ske genom elektrifiering av industriprocesser och transporter. Samtidigt måste vi säkerställa ett kostnadseffektivt och leveranssäkert energisystem för alla, alltid. Energiföretagens uppgift är att driva frågor som påverkar energipolitik, regelverk och marknadsmodell i en sådan riktning att våra medlemsföretag kan bidra till den utveckling som samhället efterfrågar.