Energipolitik

Sveriges energipolitiska mål är nettonollutsläpp 2045. Det ska bland annat ske genom elektrifiering av industriprocesser och transporter. Samtidigt måste vi säkerställa ett fossilfritt, kostnadseffektivt och leveranssäkert energisystem för alla, alltid. Energiföretagens uppgift är därför att driva frågor som påverkar energipolitiken i en sådan riktning att våra medlemsföretag kan möjliggöra den utveckling av energisystemet som samhället efterfrågar.