EBR Kompetensutskott

Publicerat av: Cecilia Klugman ·

EBR Kompetensutskott    
Pär Gustafsson Skellefteå Kraft Elnät AB Ordförande
Per Lindberg Umeå Energi Elnät AB Vice ordförande
Dan Hermansson One Nordic AB Medlem
Pierre Wasslavik

 

E.ON Energidistribution Medlem
Thomas Carleson Vattenfall Eldistribution AB Medlem
Åke Persson Falu Energi och Vatten Medlem
Magnus Albinsson Ellevio Medlem
Jeanette Kern Energiföretagen Sverige Medlem
Mika Almgren Energiföretagen Sverige Medlem
Cecilia Klugman Energiföretagen Sverige / EBR Sekreterare
 

Kontakt

Cecilia Klugman

Cecilia Klugman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: cecilia.klugman@energiforetagen.se