EBR Kompetensutskott

EBR Kompetensutskott    
Mats Edvardsson Jämtkraft Ordförande
Pär Gustafsson Skellefteå kraft Vice ordförande
Dan Hermansson One Nordic AB Medlem
Pierre Wasslavik E.ON Energidistribution Medlem
Eva Jirhem Vattenfall Eldistribution AB Medlem
Åke Persson Falu Energi och Vatten Medlem
Per Lindberg Umeå Energi och Elnät AB Medlem
Magnus Albinsson Ellevio Medlem
Kristian Öhrn Energiföretagen Sverige Medlem
Christer Gruber Energiföretagen Sverige Sekreterare
 

Kontakt

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se