Att välja elavtal - vanliga frågor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Många kunder är på jakt efter det lägsta priset. Tänk då på att säkerställa så att du inte råkar ut för tillkommande kostnader i efterhand. Dessutom ska du hålla utkik efter bindningstider som anger hur länge avtalet gäller och uppsägningstider för att komma ur ett avtal. Det kan även finnas andra faktorer än pris som är viktiga för kundens val, till exempel en kundservice som snabbt kan svara på frågor och att jag som kund blir omhändertagen när problem uppstår. Vill du känna dig extra trygg med ditt val kan du se till att välja en elhandlare som har certifikatet Schysst elhandel.

  • Undersök vad som gäller om du undertecknar en fullmakt, det vill säga – du låter en tredje part inhämta information och eventuellt teckna elavtal i ditt namn. Det rimliga är att fullmakten räcker för ett avtalsbyte och att det tydligt framgår vad fullmakten ska användas till.
  • Kolla upp avtalets bindningstid, så att du inte binder upp dig för en längre period än du anser rimligt.
  • Kolla vad det kostar dig om du måste avsluta avtalet i förtid, till exempel om du ska flytta.
  • Vad händer när avtalet löper ut? Förlängs avtalet automatiskt då och till vilka villkor? Om avtalet förlängs till ett mindre förmånligt avtal – se till att lägga in en påminnelse i kalendern så att du ser över avtalet när det är på väg att löpa ut.

Brytkostnaden är vad det kostar dig att bryta ett avtal innan den avtalade tiden gått ut. Om du till exempel tecknat ett 2-årsavtal, men vill byta leverantör efter ett år – då får du betala en avgift för det. På samma sätt som om du vill lösa ett bundet bostadslån i förtid. Det är dock viktigt att denna kostnad är skälig – kolla därför upp den.

 

Om någon annan ska kunna teckna avtal i ditt namn måste du lämna en fullmakt. Viktigt är då att undersöka hur det företaget hanterar din fullmakt. Hur länge gäller den och för hur många byten? Rimligt är att fullmakten gäller för ett byta och det anges hur länge den är giltig.

Nja. Eftersom det skulle innebära att företaget inte tjänade något på affären, så gör du bäst i att undersöka om det finns några dolda avgifter, eller avgifter som tas ut på annat sätt än i öre/kWh. 

De allra flesta elhandelsföretag är seriösa aktörer: Vissa har dessutom valt att gå ett steg längre och kvalitetssäkra sina säljprocesser genom certifieringen ”Schysst elhandel”. Det innebär att de granskas så att de följer 18 kundlöften om att sälja elavtal på ett schysst sätt, så som särskild hänsyn till utsatta kunder, skriftlig ångerrättsinformation och tydlig information om pris.  

Du kan även söka information på Konsumenternas energimarknadsbyrå som för statistik över aktörer med många kundklagomål. Konsumenternas energimarknadsbyrås uppdragsgivare är Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Konsumentverket och branschorganisationerna Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige.

Är du missnöjd med ditt avtal eller med ditt elhandelsföretag? Du hittar mer info om dina rättigheter i Konsumenternas Energimarknadsbyrås Klagoguide.

Vill du vara säker på att elhandelsföretaget kvalitetssäkrat sin säljprocess välj i sådana fall ett elhandelsföretag som har certifikatet Schysst elhandel. Certifieringen garanterar att anslutna företag lever upp till 18 kundlöften om att sälja elavtal på ett schysst sätt, som särskild hänsyn till utsatta kunder, skriftlig ångerrättsinformation och tydlig information om pris.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se