Vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vattenkraften bidrar till trygga energileveranser och är avgörande för omställningen till ett helt förnybart energisystem. Energiföretagen Sverige är därför aktiva i utformningen av de regelverk som styr förutsättningarna för den svenska vattenkraften, framför allt EU:s ramvattendirektiv och vattenförvaltningsförordningen, men arbetar också med andra viktiga frågor som dammsäkerhet och vattenkraftens miljöpåverkan.

Vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning, dels som enskild produktionskraft, dels som regler- och balanskraft. Dessutom bidrar vattenkraften till ett konkurrenskraftigt energisystem med trygga energileveranser och är avgörande för omställningen till det politiska målet om ett fossilfritt Sverige 2045. 

Löpande arbete

Här är några av de vattenkraftfrågor som Energiföretagen Sverige, tillsammans med medlemsföretagen, arbetar med löpande: 

 • Vattenkraftens roller i energisystemet och inom klimat-och miljöområdet.
 • Vattenkraftens tillståndsfrågor och omprövningsfrågor.
 • Villkoren för svensk vattenkraftproduktion.
 • Acceptansfrågor.
 • EU-direktiv, bland annat tillämpningen av Ramdirektivet för vatten
 • Vattenkraftens miljöfrågor
 • Klimat- och sårbarhetsfrågor
 • Riktlinjer för dammsäkerhet och för flöden
 • Riktlinjer för allmänhetens säkerhet vid dammar och vattenvägar
 • Kompetensfrågor
 • Initiering av forskning och utveckling

Energiföretagen Sverige arbetar också tillsammans med Energiforsk i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se