Vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vattenkraften bidrar till trygga energileveranser och är avgörande för omställningen till ett helt förnybart energisystem. Energiföretagen Sverige är därför aktiva i utformningen av de regelverk som styr förutsättningarna för den svenska vattenkraften, framför allt EU:s ramvattendirektiv och vattenförvaltningsförordningen, men arbetar också med andra viktiga frågor som dammsäkerhet och vattenkraftens miljöpåverkan.

 

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se