Vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vattenkraften bidrar till trygga energileveranser och är avgörande för omställningen till ett helt förnybart energisystem. Energiföretagen Sverige är därför aktiva i utformningen av de regelverk som styr förutsättningarna för den svenska vattenkraften, framför allt EU:s ramvattendirektiv och vattenförvaltningsförordningen, men arbetar också med andra viktiga frågor som dammsäkerhet och vattenkraftens miljöpåverkan.

Vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning, dels som enskild produktionskraft, dels som regler- och balanskraft. Dessutom bidrar vattenkraften till ett konkurrenskraftigt energisystem med trygga energileveranser och är avgörande för omställningen till det politiska målet om ett fossilfritt Sverige 2045. 

Detta är Energiföretagens position i Vattenkraftfrågan. 

Här kan du läsa vårt remissvar om vattenmyndigheternas förslag på miljökvalitetsnormer (april 2021).

Löpande arbete

Här är några av de vattenkraftfrågor som Energiföretagen Sverige, tillsammans med medlemsföretagen, arbetar med löpande: 

 • Vattenkraftens roller i energisystemet och inom klimat-och miljöområdet.
 • Vattenkraftens tillståndsfrågor och omprövningsfrågor.
 • Villkoren för svensk vattenkraftproduktion.
 • Acceptansfrågor.
 • EU-direktiv, bland annat tillämpningen av Ramdirektivet för vatten
 • Vattenkraftens miljöfrågor
 • Klimat- och sårbarhetsfrågor
 • Riktlinjer för dammsäkerhet och för flöden
 • Riktlinjer för allmänhetens säkerhet vid dammar och vattenvägar
 • Kompetensfrågor
 • Initiering av forskning och utveckling

Energiföretagen Sverige arbetar också tillsammans med Energiforsk i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Läs gärna: Så fungerar det - Vattenkraft

Fördjupad information om dammsäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se