Kärnkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kärnkraften är, utöver vattenkraften, den största och viktigaste baskraftresursen i det svenska elproduktionssystemet. Av det skälet bedriver Energiföretagen Sverige en viktig verksamhet i att analysera, bevaka och påverka i frågor kring kärnkraften både nationellt och internationellt. Den slopade effektskatten var ett välkommet besked för Sveriges kärnkraftsägare som nu har bättre förutsättningar att investera, bland annat i säkerhetshöjande åtgärder.

Energiföretagen Sverige är på olika sätt aktiv inom kärnkraftsområdet.

Energiföretagen Sverige har sekretariatet för Swedish Atomic Forum (SAFO). Det är ett forum för analys och diskussion av gemensamma säkerhets- och policyfrågor avseende svensk kärnkraft. SAFO har en lång tradition av att föra en gemensam talan. Energiföretagen besvarar remisser från myndigheter och departement på branschens vägnar. Föreningen deltar också i olika program och styrgrupper gällande kärnkraft inom Energiforsk.

SAFO är medlem i det europeiska lobbyorganet FORATOM, som för kärnkraftsindustrins talan i Bryssel och globalt. Energiföretagen Sverige deltar aktivt i arbetet inom FORATOM.

I nyhetsflödet kärnkraft

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se