Kärnkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Kärnkraften är, utöver vattenkraften, den största och viktigaste baskraftresursen i det svenska elproduktionssystemet. Av det skälet bedriver Energiföretagen Sverige en viktig verksamhet i att analysera, bevaka och påverka i frågor kring kärnkraften både nationellt och internationellt.

Energiföretagen Sverige är på olika sätt aktiv inom kärnkraftsområdet.

Energiföretagen Sverige har sekretariatet för Swedish Atomic Forum (SAFO). Det är ett forum för analys och diskussion av gemensamma säkerhets- och policyfrågor avseende svensk kärnkraft. Energiföretagen besvarar remisser från myndigheter och departement på branschens vägnar. Föreningen deltar också i olika program och styrgrupper gällande kärnkraft inom Energiforsk.

SAFO är medlem i det europeiska lobbyorganet nucleareurope, som för kärnkraftsindustrins talan i Bryssel och globalt. Energiföretagen Sverige deltar aktivt i arbetet.