Fjärrkylestatistik 2019

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen har i år utökat analyserna av fjärrkylestatistiken. Från den insamlade statistiken 2019 publiceras nu fördelning av produktionstekniker och kundkategorier, förutom som tidigare leveranser och nätlängd. Sammanfattningsvis kan konstateras att fjärrkylan stadigt byggs ut, absorptionskyla är den vanligaste produktionstekniken och kontorsfastigheter samt kommersiella lokaler tar emot strax över hälften av den levererade fjärrkylan.

Leveranser och nätlängd

De totala leveranserna av fjärrkyla uppgick år 2019 till 991 GWh. Detta är en minskning med 165 GWh jämfört med året innan vilket kan förklaras med att sommaren 2018 var rekordvarm medan den 2019 var av mer normalkaraktär. Fjärrkylan i Sverige byggs ut i ett stadigt tempo vilket syns på de ökande nätlängderna, 2019 ökade den totala längden fjärrkyleledningar med en knapp mil till 639 km. 

Din webbläsare stödjer inte canvaselementet

Per produktionsteknik

För första gången publiceras också fördelningen av produktionstekniker för fjärrkyla. Siffrorna visar att absorptionskyla, där fjärrvärme används som energikälla, nu är den vanligaste tekniken som står för 28 % av leveranserna, tätt följt av fjärrkyla från kylmaskin och därefter frikyla som hämtas från vattendrag.

imagelrnes.png

Fördelning kundkategorier 

Den största kundgruppen är kategorin ”Övriga lokaler” vilket motsvaras av kontorsfastigheter och kommersiella lokaler, denna grupp tar emot över hälften av den levererade fjärrkylan. De två följande kundgrupperna – offentliga lokaler och tillverkningsindustri – ligger i ungefär samma härad. Vi ser också en liten andel som går till flerfamiljshus. 

imageh4kwf.png

Källa: Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se