Fjärrkylestatistik

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

I Sverige stod år 2021 37 stycken företag för leveranserna av fjärrkyla till drygt 2150 kunder. Sammanfattningsvis kan konstateras att fjärrkylan stadigt byggs ut och att kyla från kylmaskiner och kyla från värmepump är de vanligaste produktionsteknikerna med frikyla och absorptionskyla strax efter. Kontorsfastigheter och kommersiella lokaler tar emot drygt en tredjedel av den levererade fjärrkylan.

Leveranser och nätlängd

De totala leveranserna av fjärrkyla uppgick år 2021 till 1000 GWh. Fjärrkylan i Sverige byggs ut i ett stadigt tempo vilket syns på de ökande nätlängderna, 2021 ökade den totala längden fjärrkyleledningar med 21 km. Det är en tydlig indikation på att efterfrågan på fjärrkyla växer även om leveransen från föregående år minskar. Enligt Euro heat and Power är Sverige tillsammans med Frankrike de största producenterna av fjärrkyla i Europa. 

Din webbläsare stödjer inte canvaselementet

Korrigering av nätlängden bakåt i tiden skedde vid publicering 2022-09-20

Per produktionsteknik

Nedan visas vilka produktionstekniker som använts för produktion av kyla, hur mycket respektive teknik producerat och hur dessa fördelar sig. Siffrorna visar att det finns fyra tekniker som står för merparten av produktionen. Fjärrkyla från kylmaskin är den vanligaste tekniken som står för 28 procent av leveranserna, tätt följt av kyla från värmepump, därefter frikyla som hämtas från vattendrag och absorbtionskyla. 

Fördelning produktionsteknik 2021.png

Fördelning kundkategorier 

Av de drygt 2150 kundabbonemangen är den största kundgruppen kategorin ”Kontorsfastigheter och kommersiella lokaler” , till denna grupp levereras drygt en tredjedel av fjärrkylan. Förutom den fjärrkyla som inte är rapporterad ser vi att det är en ganska jämn fördelning kring 15-20 procent för övriga lokaler, offentliga lokaler och tillverkningsindustri inklusive mineralutvinning. Vi ser också en liten andel som går till flerfamiljshus. 

Fördelning kundtyp 2021.png

Fjärrkylans klimatpåverkan

Fjärrkyla har generelt sett en låg klimatpåverkan. I kontrast till fjärrvärme har fjärrkylesystem ofta mer likheter med en stor kylmaskin. Därför har de endast indirekta utsläpp från elanvändning och eventuell värmeanvändning.

Fjärrvärme produceras till stor del genom förbränning. Fjärrkyla däremot baseras inte nödvändigtvis på förbränning, utan kan produceras på flera sätt. Som frikyla från hav eller sjöar, från kylmaskiner, eller absorptionskyla. Absorptionskyla är ett sätt att framställa kyla med överskottsvärme och el.

För att absorptionskyla ska vara ekonomiskt lönsam krävs att det finns tillgång till överskottsvärme till ett lågt pris, exempelvis spillvärme från en industri eller avfallsförbränning sommartid, när värmen kanske annars bara kyls bort. Det sker alltså ingen extra produktion av värme i syfte att producera kyla, eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt. Det gör att klimatutsläppen från fjärrkyla är väldigt små.

Källa: Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se