Fjärrvärme

Publicerat av: Eva Rydegran

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning "fjärran från" fastigheten. Fast egentligen är det inte så fjärran eftersom värmen är lokalt producerad.

I ett fjärrvärme- eller kraftvärmeverk hettas vatten upp för att sprida värme till de hus på orten som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. Eftersom rören ligger nergrävda i marken är fjärrvärmen osynlig. Det enda som märks är värmen i elementen eller det varma vattnet i duschen. Se vår korta film "Lilla filmen om fjärrvärme" och lär dig mer:

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Mer än hälften av alla bostäder och lokaler i Sverige värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Bekvämt

En av fjärrvärmens stora fördelar för kunden är att det är tryggt och enkelt. Fjärrvärmen sköter sig själv. Via fjärrvärmenätet kommer det varma vattnet till huset som ska värmas. Där finns en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare Det är inga stora anläggningar. I en villa tar fjärrvärmecentralen inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och fastighetsägaren behöver inte serva eller fylla på bränsle.

När det heta vattnet gjort jobbet i huset har det svalnat och leds då tillbaka till värmeverket. Men även på vägen tillbaka kan vattnet göra nytta, till exempel genom att värma trottoarer och fotbollsplaner så att de blir isfria. På värmeverket värms sedan vattnet upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet.

Resurseffektivt

Fjärrvärmen tar vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Med det menas att bränslet består av olika former av rester: rester från skogsavverkning, träavfall från pappers- eller träindustrin, eller avfall, som kan komma från hushåll eller från verksamheter. Fjärrvärmenätet gör det också möjligt att ta vara på överskottsvärme från lokala industrier eller datahallar. På så sätt gör fjärrvärmen hela samhällen resurs- och energieffektiva. Extra resurseffektivt blir det i ett kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme samtidigt.

Har gett renare luft i städerna

Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än under senare delen av 1900-talet. Efter andra världskriget minskade landsbygdens befolkning och städerna växte. Behovet av el och värme ökade så kraftigt att det fanns risk att det inom några år skulle bli brist på båda delarna. Hur skulle man kunna producera mer? Svaret var fjärrvärme. Till en början stod inte värnet om miljön och visionen om det hållbara samhället i förgrunden för intresset. I stället gällde det kraftvärmen, det vill säga att utvinna el och värme i samma process. Men bara genom genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin egen panna, blev luftkvalitén snabbt bättre. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Kan jag få fjärrvärme?

För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet måste du kontakta fjärrvärmeleverantören på orten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se