Hållbar energi för alla, alltid.

Energiföretagen arbetar med frågor som berör hela energibranschen. Med rättvisa affärsmässiga villkor kan våra medlemsföretag fortsätta leverera klimatvänlig energi som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Vi samverkar med politiker, myndigheter, kundorganisationer och andra nyckelaktörer för att Sverige ska nå fossilfrihet 2045. Här kan ni läsa mer om de frågor vi driver och om viktiga projekt som Färdplan Energi.

EU:s taxonomi

EU-kommissionens uppdaterade förslag på kriterier för hållbara investeringar, den så kallade Taxonomin presenterades den 21 april. Energiföretagen är positiva till taxonomin som verktyg, samtidigt som vi efterlyste stora förändringar i vårt remissvar före jul. Energiföretagen lämnade sitt senaste inspel till regeringen i maj 2021.

Läs om vårt arbete

Vår EU-agenda

En skärpning av EU:s utsläppshandelssystem, fokus på infrastruktur, främjande av systemflexibilitet och tydliga prissignaler till kunder är några av de åtgärder EU-parlamentet måste jobba med under nästa mandatperiod. Läs vår EU-agenda för år 2020-2024.

Läs våra förslag

En helhetssyn på energisystemet

Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Detta utgör grunden för Energiföretagens systemsyn - att se till helheten. Det gäller för såväl energisystemet som samhället i övrigt.

Läs mer om Energiföretagens systemsyn