Foto: Jenny Lind

Hållbar energi för alla, alltid.

Energiföretagen arbetar med frågor som berör hela energibranschen. Med rättvisa affärsmässiga villkor kan våra medlemsföretag fortsätta leverera klimatvänlig energi som bidrar till Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Vi samverkar med politiker, myndigheter, kundorganisationer och andra nyckelaktörer för att Sverige ska nå fossilfrihet 2045. Här kan ni läsa mer om de frågor vi driver och om viktiga projekt som Färdplan Energi.