Fjärrvärmefrågor

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och ungefär hälften av all uppvärmning kommer från fjärrvärme och avlastar elsystemet med omkring 10 GW eleffekt då behovet är som störst en kall vinterdag. Fjärr- och kraftvärmen spelar därför en nyckelroll i energisystemet, elektrifieringen och för den klimatomställning Sverige är mitt upp i.  Energiföretagen Sverige arbetar aktivt för att skapa bättre förutsättningar för fjärrvärmebranschen. 

I Energimyndighetens fjärr- och kraftvärmestratergi - som Energiföretagen länge arbetet för att förverkliga - konstateras att fjärr- och kraftvärmens systemnyttor för elsystemet motsvarar cirka 10 GW i eleffekt, vilket motsvarar mer än en tredjedel av dagens toppeffektbehov i elförsörjningen. Energimyndigheten har också tagit ett brett grepp kring många viktiga frågor för att utveckla fjärr- och kraftvärmen kring bland annat energikraven i byggreglerna, avfall, biobränslen, tillvaratagande av spillvärme och beredskap. Särskilt viktigt är att Energimyndigheten föreslår åtgärder för att bättre prissätta kraftvärmens systemnyttor där det konstateras att det finns en lönsam utbyggnadspotential på mellan 800 och 1 800 megawatt. Ett annat välkommet förslag är det om att en utredning av ett plastansvar för minskade utsläpp från avfallsförbränning ska genomföras. 

I nyhetsflödet - Fjärr- och Kraftvärme

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se