Fjärrvärmefrågor

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem, särskilt eftersom den minskar behovet av el för uppvärmning vintertid, vilket minskar det totala effektbehovet i elsystemet. Den 15 december slutredovisade Energimyndigheten sin fjärr- och kraftvärmestrategi till Klimat- och Näringslivsdepartementet i vilken bland annat fjärrvärmens systemnyttor lyfts fram. Sammanlagt redovisas 17 förslag som syftar till att undanröja hinder och skapa konkurrensneutrala förutsättningar för fjärr- och kraftvärmen och långsiktiga spelregler för en effektiv utveckling av energisektorn som helhet i synergi med elektrifieringen inom industri och transporter.

I Energimyndighetens strategi konstateras att fjärr- och kraftvärmens systemnyttor för elsystemet motsvarar ca 10 GW i eleffekt, vilket motsvarar mer än en tredjedel av dagens toppeffektbehov i elförsörjningen. Energimyndigheten har också tagit ett brett grepp kring många viktiga frågor för att utveckla fjärr- och kraftvärmen kring bland annat energikraven i byggreglerna, avfall, biobränslen, tillvaratagande av spillvärme och beredskap. Särskilt viktigt är att Energimyndigheten föreslår åtgärder för att bättre prissätta kraftvärmens systemnyttor där det konstateras att det finns en lönsam utbyggnadspotential på mellan 800 och 1 800 megawatt. Ett annat välkommet förslag är det om att en utredning av ett plastansvar för minskade utsläpp från avfallsförbränning ska genomföras.

Här kan du läsa mer om strategin.

Här kan du också läsa om en Färdplan för fossilfri uppvärmning

 

I nyhetsflödet - Fjärr- och Kraftvärme

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se