Fjärrvärmefrågor

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem. I Energikommissionens betänkande från 2017 betonas fjärrvärmens betydelse för vårt energisystem, särskilt eftersom den minskar behovet av el för uppvärmning vintertid, vilket minskar det totala effektbehovet i elsystemet.

Fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energisystem. Halva Sverige värms med fjärrvärme vilket är ett effektivt sätt att producera energi. År 2018 var den svenska fjärrvärmen till 92,5 procent förnybar eller återvunnen.

I Energikommissionens betänkande från 2017 betonas fjärrvärmens betydelse för vårt energisystem, särskilt eftersom den minskar behovet av el för uppvärmning vintertid, vilket minskar det totala effektbehovet i elsystemet. Detta är en viktig funktion inte minst när allt mer förnybart kommer in i systemet.

Färdplan Energi

Tidslinje: Röj hinder för Fjärr- och kraftvärme

Tidslinje: Reducera utsläpp från plastavfall 

I nyhetsflödet - Fjärr- och Kraftvärme

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Tf. Enhetschef (Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla)
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se