Om oss

Publicerat av: Kalle Lindholm

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vår verksamhet utvecklas i samverkan med medlemmarna och omvärlden.

Energiföretagen Sverige bildades i april 2016. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar energi. Våra medlemmar levererar el och värme varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhället i stort.

Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Vad gör Energiföretagen Sverige?

Vår främsta uppgift är att skapa goda affärsmässiga villkor för våra medlemmar, som med sin verksamhet vill verka för hållbara och resurseffektiva energisystem.

Vi är branschens röst i samhällsdebatten och i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU. Vi verkar lokalt, nationellt och internationellt.

En viktig del i verksamheten är att erbjuda service till våra medlemmar – bland annat med specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser – för att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.

Vad vill Energiföretagen Sverige?

Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla. Vår bransch är en viktig del av lösningen när det svenska samhället möter utmaningar som klimathot, digitalisering och urbanisering. Samhällsnytta, resurseffektivitet och hållbarhet är riktmärken. Vi vill bidra till att skapa konkurrensfördelar genom säkra och hållbara energileveranser.

Energiföretagen Sveriges stadgar (pdf)

Medlemmar i Energiföretagen Sverige

Energiföretagen har också ett antal parterföretag som vi samverkar med. Här hittar du en förteckning över  våra partners. Om uppgifterna till ditt företag inte stämmer, meddela oss gärna detta genom att skicka ett mail till oss på info@energiforetagen.se

Se filmen! Vill du lära känna oss lite mer?

Dagens samhälle här i snabb förändring och helt beroende av energi. Den är grunden för vår välfärd. Vi behöver skapa en stark gemensam kraft som axlar helhetsansvaret för energiförsörjningen och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar - annars stannar Sverige.

 

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se