Om oss

Publicerat av: Julia Hörnell

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation som fungerar som branschens röst i samhällsdebatten. Vi samlar nära 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Tack vare den nästintill helt fossilfria energiproduktionen är Sveriges energisektor en av de största möjliggörarna för klimatomställningen. 

Våra medlemmar levererar el och värme varje sekund, året runt, till hushåll, stora som små företag och samhället i stort. I samverkan med våra medlemmar och resten av samhället driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Samverkan är viktig för oss eftersom vi tror att visioner förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Energiföretagen Sverige bildades i april 2016.

Vad gör Energiföretagen Sverige?

Energi är motorn i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Våra medlemmar är därmed en viktig del av lösningen när det svenska samhället möter utmaningar som klimathot, men även digitalisering och urbanisering.

Energiföretagen Sverige arbetar för att:

Energibranschen ska möjliggöra ett fossilfritt samhälle till 2045 genom elektrifiering av samhället.

  1. Driva förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle i samverkan med våra medlemmar och resten av samhället. Vi bidrar i samhällsbygget med vår kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem.
  2. Skapa goda affärsmässiga villkor för våra medlemmar, som med sin verksamhet verkar för hållbara och resurseffektiva energisystem.
  3. Erbjuda service till våra medlemmar, så som specialiststöd, omvärldsbevakning, teknikutveckling, utbildningar och konferenser, i syfte att utveckla branschens kompetens och förmåga att möta morgondagens utmaningar.
  4. Generera konkurrensfördelar för svenska företag genom säkra och hållbara energileveranser.
  5. Uppnå vårt mål om att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Vi ger Sverige energi

Dagens samhälle är i snabb förändring och helt beroende av energi. Den ligger till grund för vår välfärd. Vi behöver skapa en stark gemensam kraft som axlar helhetsansvaret för energiförsörjningen och bidrar till långsiktigt hållbara lösningar – annars stannar Sverige.