Ursprungsmärkning av el

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En elleverantörer måste ange sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av elen man säljer, samt vilken miljöpåverkan de har. Det gäller för både fakturor och i reklam. Det är för att ge kunderna möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris.

Faktablad: Så fungerar ursprungsmärkning av el (pdf)

Läs om ursprungsmärkning av el och residualmixen på Ei:s webbsida.

Residualmixen för innevarande år och tidigare år.

För att ge kunder möjlighet att välja elhandelsföretag på andra grunder än enbart pris, infördes i EU:s andra elmarknadsdirektiv (2003/54/EG) krav på elhandelsföretag att på fakturor och i reklam ange sammansättningen av de energikällor som används vid produktion av den sålda elen samt den miljöpåverkan de har.

Bestämmelserna om ursprungsmärkning av el lades 2006 in i ellagen. Första redovisningen skedde således 2006, med 2005 års värden.

Den 1 januari 2013 trädde Energimarknadsinspektionens (Ei) nya föreskrift och allmänna råd EIFS 2013:6 i kraft. Föreskriften och de allmänna råden tydliggör ellagens bestämmelse om ursprungsmärkning av el för elhandelsföretagen och Ei:s ges befogenheter att utöva tillsyn på föreskriften.

Dessutom ansvarar Ei för beräkning och publicering av residualmixen och dess miljöpåverkan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se