Elmarknadsutveckling

Organisationen Elmarknadsutveckling är ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige  och Svenska kraftnät. Elmarknadsutveckling ska utifrån en helhetssyn verka för att elmarknaden i Sverige utvecklas kostnadseffektivt, konkurrensneutralt och med kunden i centrum. I arbetet ska utveckling inom Norden och Europa beaktas.

Elmarknadsutvecklings arbete fokuserar på ramverket för informationsutbyte mellan branschens aktörer i exempelvis processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturdata. Vidare hanteras frågor och förslag till ändringar från marknadens aktörer, samt ansvarar för att den Svenska Elmarknadshandboken är korrekt och uppdateras vid förändringar.

Organisationen Elmarknadsutveckling är ett samarbete mellan Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät.

Elmarknadshandboken

Den svenska Elmarknadshandboken är branschstandard för bland annat leverantörsbyten, mätvärdeshantering, kundflyttar, avräkning och kvalitetssäkring. 

Elmarknadshandboken riktar sig till alla aktörer som verkar på den svenska elmarknaden och ska ses som ett komplement till gällande lagar, förordningar, föreskrifter och anvisningar som styr branschen.

Omfattning

Organisationen tar emot frågeställningar och förslag till utveckling av processer m.m. från branschens aktörer gällande informationsutbytet mellan aktörerna. Organisationen tar inte emot klagomål på enskilda företag eller företeelser.

Kunder som har frågor eller synpunkter som rör elmarknaden hänvisas till att kontakta sitt elhandels- eller elnätsföretag, till Konsumenternas energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen eller Konsumentverket.