Det nationella stickprovet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det Nationella Stickprovet är energibranschens återkommande kvalitetskontroll av hushållselmätare. Kvalitetskontrollen genomförs genom att mätare väljs ut genom regelbundna stickprov och dessa mätare kontrolleras. Därmed kan eventuella fel tidigt identifieras och dålig teknik snabbt bytas bort. Systemet, som infördes i Sverige under 1980-talet, fungerar väl och är kostnadseffektivt. För medlemsföretag finns möjligheter att logga in och få mer information om stickprovet.

Sveriges alla elmätare kontrolleras regelbundet och det elnätsföretag som äger mätaren, ansvarar också för att säkerställa dess funktion.

Arbetet med "Det Nationella Stickprovet" bedrivs inom ramen för Energiföretagen Sverige. Genom det nationella stickprovet erbjuds ett oberoende system för kvalitetssäkring och regelbundna kontroller. En majoritet av elnätsföretagen använder sig av det nationella stickprovet som redskap i sitt arbete, då metoden både är kostnadseffektiv och bra.

Provet genomförs tillsammans med tillsynsmyndigheten för elmätare Swedac. Kvalitetssäkringen av elmätare genomförs med olika metoder för precisionselmätare och hushållselmätare:

  • Precisionsmätarna kontrolleras genom fältverifiering där varje mätare kontrolleras på plats under tiden den är i drift. Precisionsmätare kontrolleras vid idrifttagning och därefter vart sjätte år.
  • Hushållsmätarna kvalitetssäkras genom stickprov. Hushållsmätarna kontrolleras tre år efter idrifttagning och därefter vart sjätte år.

Hur går stickprovet till?

Deltagarna i Det Nationella Stickprovet registrerar samtliga mätare som används för debiteringsmätning i det centrala registret ELSA. Registret innehåller information om tillverkare, typ av mätare och ålder. Ur detta register väljs sedan slumpmässigt vilka mätare som ska kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan. Det samlade provresultatet avgör sedan om elmätarna är godkända. I ELSA har deltagarna också tillgång till en samling verktyg som underlättar kvalitetssäkringsarbetet.

Generellt sett är elmätare tillförlitliga och stabila mätinstrument som fungerar bra oavsett temperatur och andra influenser - såsom avvikelser i spänning och frekvens. Detta gäller även långtidsstabiliteten då en elmätare oftast fungerar långt över tio år.

Om det inom det nationella stickprovet identifieras en typ av mätare, med kvalitetsbrist , meddelas detta till samtliga elnätsföretag med mätare av den aktuella typen. Mätartypen ska därefter omedelbart bytas ut och vara utrangerad inom ett år.

Vid vissa fall, när felmätningar misstänks av kund eller elnätsföretaget, genomförs kontroller med dubbelmätning som antingen placeras direkt bredvid den befintliga mätaren eller utanför anläggningen.

Medlemsföretag, här finns mer information

Efter inloggning kan ni som medlemmar i länk uppe till höger se webbinarier, resultat av stickprovet, tidplan för kommande stickprov, senaste nytt samt info om rapportering i ELSA. Det går även att komma till den fördjupade stickprovssidan här efter inloggning.