EBR Ekonomiutskott

Publicerat av: Peter Silverhjärta ·

EBR Ekonomiutskott    
Johan Granath Jönköping Energi Nät AB Orförande
Jörgen Blomqvist E.ON Energidistribution AB Medlem
Peter Hedblom Ellevio AB Medlem
Erik Grein Vattenfall Eldistribution AB Medlem
Gert Kristensson E.ON Energidistribution AB Medlem
Daniel Videkull Elverket Vallentuna AB (publ) Medlem
Gunnar Wikdahl Skellefteå Kraft Elnät AB Medlem
Jonatan Taavo Luleå Energi AB Medlem
Peter Silverhjärta Energiföretagen Sverige / EBR Sekreterare
 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se