Elhandel & Elmarknad

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

El kan tyckas vara en enkel produkt men faktum är att elhandel sker på en väldigt komplex marknad där många faktorer avgör det slutliga elpriset.

Som kund kan du köpa el från någon av över hundra elhandelsföretag. De erbjuder en rad olika former av avtal. Man kan välja mellan rörligt elpris, ett pris som är fast över en period på till exempel ett eller tre år, eller avtal som kombinerar rörligt och fast pris. Det går även att välja att köpa el från utpekade kraftkällor, exempelvis vattenkraft, genom systemet med ursprungsgarantier.

Det går att jämföra priser på olika elavtal exempelvis på elpriskollen.se som drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen. Den kund som inte aktivt väljer ett avtal får ett så kallat anvisat pris, som oftast är dyrare än andra avtal. Anvisade avtal finns för att trygga att kund vid flytt till nytt boende är garanterad att el finns tillgängligt, även om kunden inte aktivt själv kontaktat ett elhandelsföretag.

Elhandelsföretagen köper vanligen in el på en elbörs och säljer sedan den vidare till kunderna. Sedan 1 juli 2020 har tre företag möjlighet att verka i Sverige: Nord Pool (eg. EMCO), Nasdaq och EPEX SPOT. På börspriset läggs kostnader för elcertifikat som tillsammans utgör en del av det totala pris som konsumenter betalar.

Broschyrer om elprisets uppbyggnad

Fyrsidig broschyr A4 om elprisets uppbyggnad för elkunder 
(uppdaterad maj 2021).

Fyrsidig fördjupning A3 om elprisets uppbyggnad  (uppdaterad maj 2021).

Båda broschyrerna kan skrivas ut i liggande A4 respektive A3 (välj dubbelsidigt och "vänd längs kortsidan"). De viks sedan till storlek A5 respektive A4.

Energiföretagen förklarar elmarknaden.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se