Elhandel & Elmarknad

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

El kan tyckas vara en enkel produkt men faktum är att elhandel sker på en väldigt komplex marknad där många faktorer avgör det slutliga elpriset.

Det finns omkring 150 elhandelsföretag att välja bland, och flera olika typer av avtal; rörliga och fasta avtal med olika bindningstider. De rörliga avtalen är antingen månads- eller timbaserade, där de senare är riktade till kunder som vill vara aktiva. Ytterligare en variant är ett portföljförvaltat avtal. Medan ett avtal om rörligt pris utgår från förändringar i det timvisa spotpriset på el, och de fasta avtalen vanligen utgår från priset på den finansiella marknaden när avtalet tecknas, innebär ett portföljförvaltat avtal att elhandelsföretaget löpande köper el på den finansiella marknaden. Priset varierar därför mellan månaderna, men kunden är inte lika utsatt för elprisets timvisa svängningar.

Det går att jämföra priser på olika elavtal exempelvis på elpriskollen.se som drivs av myndigheten Energimarknadsinspektionen. Den kund som inte aktivt väljer ett avtal får ett så kallat anvisat pris, som oftast är dyrare än andra avtal. Anvisade avtal finns för att trygga att kund vid flytt till nytt boende är garanterad att el finns tillgängligt, även om kunden inte aktivt själv kontaktat ett elhandelsföretag.

Elhandelsföretagen köper vanligen in el på en elbörs och säljer sedan den vidare till kunderna. Sedan 1 juli 2020 har tre företag möjlighet att verka i Sverige: Nord Pool (eg. EMCO), Nasdaq och EPEX SPOT. På börspriset läggs kostnader för elcertifikat som tillsammans utgör en del av det totala pris som konsumenter betalar.

Broschyrer om elprisets uppbyggnad

Fyrsidig broschyr A4 om elprisets uppbyggnad för elkunder 
(uppdaterad juli 2023).

Fyrsidig fördjupning A3 om elprisets uppbyggnad  (uppdaterad juli 2023).

Båda broschyrerna kan skrivas ut i liggande A4 respektive A3 (välj dubbelsidigt och "vänd längs kortsidan"). De viks sedan till storlek A5 respektive A4.

OBS! Situationen år 2022 då elpriserna svängt kraftigt och varierat mellan elområdena inom landet är inte med i prisbrochyrerna ovan. Det går att få en mer dagsaktuell bild av kostnadernas fördelning här, se powerpoint "konsumentpriser och skatter". Se även SCB:s aktuella statistik som visar rådande elhandelspriser.

Energiföretagen förklarar elmarknaden.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se