Elhandel/Slutkundsmarknad el

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige arbetar med frågor som rör området slutkund och elhandel ur elhandelsföretagets och kundens perspektiv.

Exempel på frågor vi arbetar med är:

  • Slutkundsmarknadens utformning och funktion till exempel Elhandlarcentrisk marknadsmodell
  • Bevakar frågor som rör långsiktigt jämlika spelregler på den konkurrensutsatta marknaden ur elhandelsföretagets perspektiv
  • Bidrar med framåtsiktande initiativ som syftar till att öka förtroendet för marknaden och dess aktörer, t ex rekommendationer och riktlinjer (anvisningsavtal, uppsökande försäljning av el, fullmaktshantering och bilaterala efterkorrigeringar)
  • Certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter
  • Integritet och dataskydd
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se