Slutkundsmarknad el

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige arbetar med frågor som rör området slutkund och elhandel ur elhandelsföretagets perspektiv. Exempel på frågor vi arbetar med är:

  • Slutkundsmarknadens utformning och funktion till exempel Elhandlarcentrisk marknadsmodell
  • Bevakar frågor som rör långsiktigt jämlika spelregler på den konkurrensutsatta marknaden ur elhandelsföretagets perspektiv
  • Bidrar med framåtsiktande initiativ som syftar till att öka förtroendet för marknaden och dess aktörer, t ex rekommendationer och riktlinjer (anvisningsavtal, uppsökande försäljning av el, fullmaktshantering och bilaterala efterkorrigeringar)
  • Certifiering av elhandelsföretagens säljaktiviteter
  • Integritet och dataskydd
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se