Kompetensförsörjning och utbildning för energibranschen

Energibranschen i Sverige är en växande bransch, och en nyckel till att Sverige ska klara klimatomställningen. För att minska utsläppen av klimatgaser satsar både industrin och transportsektorn stort på elektrifiering, vilket i sin tur innebär ett stort rekryteringsbehov i energibranschen. Här samlar vi underlag och material till hjälp för våra medlemmar, för utbildare och för dig som vill utbilda dig till ett jobb i energibranschen. Använd gärna vår verktygslåda!

Sverige har som mål att bli fossilfritt 2045. Att ersätta användningen av fossila bränslen, i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn, är det främsta verktyget för att nå det målet. El är en effektiv energibärare och det är faktiskt mer miljövänligt att använda en elbil än en bensinbil - oavsett hur elen har producerats.

Energibranschen står i centrum för samhällets klimatomställning, som förutsätter mer el och ökat fokus på cirkulär ekonomi, samtidigt som alla måste kunna lita på att elen och värmen alltid finns när den behövs. Det kräver hög kompetens, ny kompetens och nya perspektiv. Vi behöver helt enkelt människor som gör jobbet, både nu och framöver. Kompetensförsörjningsfrågan är därmed en av branschens stora utmaningar.

Högspänning

Nu startar Högspänning, en reaityserie om energibranschen. Följ den på TV 3 och Viasat. 
Mer om Högspänning
Läs artikel i Tidningen Energi om Högspänning.