Kompetensförsörjning och utbildning för energibranschen

Energibranschen i Sverige är en växande bransch, och en nyckel till att Sverige ska klara klimatomställningen. För att minska utsläppen av klimatgaser satsar både industrin och transportsektorn stort på elektrifiering, vilket i sin tur innebär ett stort rekryteringsbehov i energibranschen. Här samlar vi underlag och material till hjälp för våra medlemmar, för utbildare och för dig som vill utbilda dig till ett jobb i energibranschen. Använd gärna vår verktygslåda!

Senaste nyheterna