Branschens gemensamma arbete

Publicerat av: Peter Silverhjärta ·

EBR är utvecklat för branschen av branschen. Allt arbete hade inte varit möjligt utan alla engagerade medlemsföretag och enskilda personers expertis. Här kan du läsa mer om ElnätsBranschens Riktlinjer; bakgrund, organisation samt vilka medlemsföretag som deltar.

kostnadskalkyler och välja olika metoder för utförande utifrån dessa

Branschen är EBR

Genom att samla branschens främsta elnätsexperter i Energiföretagens utskott och arbetsgrupper så har EBR-arbetet bred förankring i branschen. Förutom deltagare från landets elnätsföretag så medverkar även Svenska kraftnät, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, entreprenörer och konsulter i arbetet.

Arbetet koordineras av EBR-kansliet på Energiföretagen Sverige och drivs genom fyra utskott under EBR-kommittén; Ekonomiutskottet (EU), Teknikutskottet (TU), Kompetensutskottet (KU och Hälsa-, Miljö- och Säkerhetsutskottet (HMS).

Riktlinjer för EBR-verksamheten – från april 2023

Vid ett möte i EBR-kommittén den 17 april 2023 beslutades en ny struktur för de dokument som styr EBR arbetet. EBR:s nya riktlinjer fick då en form med ett huvuddokument och tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: EBR Grafisk manual

Kompetensutveckling

Det som givit EBR sin utvecklingskraft under åren är kombinationen mellan utveckling och utbildning. Alla projekt inom EBR mynnar ut i publicering av publikationer som sedan görs tillgängliga för hela branschen.

Utöver publikationerna arrangerar Energiföretagen Sverige löpande utbildningar inom EBR-området. Årligen genomförs det ett femtiotal olika EBR-relaterade utbildningar med tusen utbildningstillfällen. Här finns ett 150-tal aktiva lärare från branschföretagen.

Vart fjärde år genomförs elnätsbranschens största utomhusarangemang som kallas EBR Metod- och maskindagar. Då samlas i regel cirka 2 000 personer under arrangemanget som är uppdelat på två omgångar. Nästa tillfälle är 2026 i Karlstad.

Verksamma medlemsföretag

Nedan ett urval av de medlemsföretag som är engagerade i EBR:s medlemskonstellationer. Är ditt företag intresserat av att delta i arbetet? Kontakta Peter Silverhjärta (se kontaktkort nedan)

 • Ahlsell Sverige AB
 • Bergs Tingslags Elektriska AB
 • Bjärke Energi ek.för.
 • Borås Elnät AB
 • E.ON Energidistribution AB
 • E.ON Sverige AB
 • EFA AB EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
 • Elektroskandia Sverige AB
 • Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB
 • Ellevio AB
 • Elsäkerhetsverket
 • Eltel Networks Infranet AB
 • Elverket Vallentuna AB
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
 • Explosiv Utbildning AB
 • Fortum Sverige AB
 • Gävle Energi AB
 • Göteborg Energi Nät AB
 • Härjeåns Nät AB
 • Härnösand Energi & Miljö AB
 • Infratek Sverige AB
 • Jämtkraft Elnät AB
 • Jönköping Energi Nät AB
 • KFS Företagsservice AB
 • Kraftringen Nät AB
 • Ledarna
 • Luleå Energi AB
 • ME2C Molinder Energy & Environment Consulting AB
 • Mälarenergi Elnät AB
 • One Nordic AB
 • Onninen AB
 • REN AS
 • Rexel Sverige AB
 • SEKO
 • Skellefteå Kraft AB
 • Skellefteå Kraft Elnät AB
 • Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Sollentuna Energi & Miljö AB
 • Sundsvall Elnät AB
 • SWECO Energuide AB
 • Svenska Elektrikerförbundet
 • Svenska Kraftnät
 • Tekniska Verken i Linköping AB
 • Tekniska Verken Linköping Nät AB
 • Umeå Energi Elnät AB
 • Unionen
 • Vattenfall AB
 • Vattenfall Eldistribution AB
 • Vattenfall Services Nordic AB
 • Öresundskraft AB
 • Österlens Kraft AB
 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se