Branschens gemensamma arbete

Publicerat av: Peter Silverhjärta

EBR är utvecklat för branschen av branschen. Allt arbete hade inte varit möjligt utan alla engagerade medlemsföretag och enskilda personers expertis. Här kan du läsa mer om ElnätsBranschens Riktlinjer; bakgrund, organisation samt vilka medlemsföretag som deltar.

kostnadskalkyler och välja olika metoder för utförande utifrån dessa

Branschen är EBR

Genom att samla branschens främsta elnätsexperter i Energiföretagens utskott och arbetsgrupper så har EBR-arbetet bred förankring i branschen. Förutom deltagare från landets elnätsföretag så medverkar även Svenska kraftnät, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, entreprenörer och konsulter i arbetet.

Arbetet koordineras av EBR-kansliet på Energiföretagen Sverige och drivs genom fyra utskott under EBR-kommittén; Ekonomiutskottet (EU), Teknikutskottet (TU), Kompetensutskottet (KU och Hälsa-, Miljö- och Säkerhetsutskottet (HMS).

Riktlinjer för EBR-verksamheten – från april 2023

Vid ett möte i EBR-kommittén den 17 april 2023 beslutades en ny struktur för de dokument som styr EBR arbetet. EBR:s nya riktlinjer fick då en form med ett huvuddokument och tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: EBR Grafisk manual

Kompetensutveckling

Det som givit EBR sin utvecklingskraft under åren är kombinationen mellan utveckling och utbildning. Alla projekt inom EBR mynnar ut i publicering av publikationer som sedan görs tillgängliga för hela branschen.

Utöver publikationerna arrangerar Energiföretagen Sverige löpande utbildningar inom EBR-området. Årligen genomförs det ett femtiotal olika EBR-relaterade utbildningar med tusen utbildningstillfällen. Här finns ett 150-tal aktiva lärare från branschföretagen.

Vart fjärde år genomförs elnätsbranschens största utomhusarangemang som kallas EBR Metod- och maskindagar. Då samlas i regel cirka 2 000 personer under arrangemanget som är uppdelat på två omgångar. Nästa tillfälle är 2026 i Karlstad.

Verksamma medlemsföretag

Nedan ett urval av de medlemsföretag som är engagerade i EBR:s medlemskonstellationer. Är ditt företag intresserat av att delta i arbetet? Kontakta Peter Silverhjärta (se kontaktkort nedan)

 • Ahlsell Sverige AB
 • Bergs Tingslags Elektriska AB
 • Bjärke Energi ek.för.
 • Borås Elnät AB
 • E.ON Energidistribution AB
 • E.ON Sverige AB
 • EFA AB EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
 • Elektroskandia Sverige AB
 • Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB
 • Ellevio AB
 • Elsäkerhetsverket
 • Eltel Networks Infranet AB
 • Elverket Vallentuna AB
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
 • Explosiv Utbildning AB
 • Fortum Sverige AB
 • Gävle Energi AB
 • Göteborg Energi Nät AB
 • Härjeåns Nät AB
 • Härnösand Energi & Miljö AB
 • Infratek Sverige AB
 • Jämtkraft Elnät AB
 • Jönköping Energi Nät AB
 • KFS Företagsservice AB
 • Kraftringen Nät AB
 • Ledarna
 • Luleå Energi AB
 • ME2C Molinder Energy & Environment Consulting AB
 • Mälarenergi Elnät AB
 • One Nordic AB
 • Onninen AB
 • REN AS
 • Rexel Sverige AB
 • SEKO
 • Skellefteå Kraft AB
 • Skellefteå Kraft Elnät AB
 • Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Sollentuna Energi & Miljö AB
 • Sundsvall Elnät AB
 • SWECO Energuide AB
 • Svenska Elektrikerförbundet
 • Svenska Kraftnät
 • Tekniska Verken i Linköping AB
 • Tekniska Verken Linköping Nät AB
 • Umeå Energi Elnät AB
 • Unionen
 • Vattenfall AB
 • Vattenfall Eldistribution AB
 • Vattenfall Services Nordic AB
 • Öresundskraft AB
 • Österlens Kraft AB
 

Kontakt

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef Teknik & standarder
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se