Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kraftläget - aktuell elförsörjning

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Huvudinnehåll

Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Kraftläget bygger på preliminära och till viss del skattade värden och är alltså att betrakta som färskvara.

På sju sidor kan du läsa om vattensituationen samt hur elproduktionen, elanvändningen och handeln med el över gränserna ser ut. Du får också viss börsinformation via Kraftläget.

Ladda ned Aktuellt magasinsläge som visar tillrinning och fyllnadsgrad vecka för vecka. Uppdateras onsdagar, omkring kl 13.

Ladda ned Aktuellt kraftläge som visar magasinsläge och färsk statistik om elproduktion, elanvändning, utlandsutbyten med el samt prisuppgifter från den nordiska elbörsen Nord Pool. Uppdateras varje onsdag omkring kl 15.

(Power situation in English.) 

Här hittar du äldre utgåvor av Kraftläget och statistik i bilder (Kraftläget).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Nicole Burstein

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 34
E-post: nicole.burstein@energiforetagen.se