Kraftläget - aktuell elförsörjning

Publicerat av: Felicia Östby

Kraftläget är Energiföretagen Sveriges situationsbild av elförsörjningen i Sverige som uppdateras varje vecka. Kraftläget bygger på preliminära och till viss del skattade värden och är alltså att betrakta som färskvara. 

 

På sju sidor kan du läsa om vattensituationen samt hur elproduktionen, elanvändningen och handeln med el över gränserna ser ut. Du får också viss börsinformation via Kraftläget.

Ladda ned Aktuellt magasinsläge som visar tillrinning och fyllnadsgrad vecka för vecka. Uppdateras onsdagar, omkring kl 13. 

Ladda ned Aktuellt kraftläge som visar magasinsläge och färsk statistik om elproduktion, elanvändning, utlandsutbyten med el samt prisuppgifter från den nordiska elbörsen Nord Pool. Uppdateras varje onsdag omkring kl 15.

Här hittar du äldre utgåvor av Kraftläget.

 

Ser du en gammal version av kraftläget? Då kan det vara så att cache-minnet i din webbläsare sparat en gammal version av filen. Gör en skarp uppdatering av webbsidan där filen är öppen genom att trycka på Ctrl+F5.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Felicia Östby

Felicia Östby

Ansvarig statistik, vikarie
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 13
E-post: felicia.ostby@energiforetagen.se