Arbetet i föreningen

Vi på Energiföretagen Sverige samlar drygt 400 medlemsföretag. Allt från Sveriges största energiföretag till mindre privata energiföretag. Vår uppgift är att bidra till goda affärsmässiga villkor för våra medlemmar samtidigt som vi skapar förtroende för branschen. Vi är branschens röst i samhällsdebatten och i relation till andra samhällsaktörer i Sverige och EU. En viktig del i verksamheten är att arbeta i nära samverkan med våra medlemmar. Det gör vi genom vår styrelse, i vår regionala verksamhet och i råd och i arbetsgrupper.