EBR Kommitté och utskott

EBR-verksamheten drivs av branschens samlade kompetens. Grunden är att hela elnätsbranschen bidrar i arbetet och till utvecklingen. EBR-kommittén formulerar riktlinjer för verksamheten och arbetet är sedan fördelat på tre utskott, Ekonomiutskottet, Teknikutskottet och HMS-utskottet. Under varje utskott finns ett antal arbets- och projektgrupper.

EBR-verksamheten drivs av branschens samlade kompetens. Grunden är att hela elnätsbranschen bidrar i arbetet och till utvecklingen. Verksamheten ska även vara en grund för kompetensförsörjning inom elnätsbranschen, bland annat genom att tillhandahålla en utbildningsstruktur. Resultatet av EBR-verksamheten ska vara elnätsföretagens viktigaste verktyg för effektivisering av elnätsverksamheten.

För att omsätta förväntningarna i handling är många personer engagerade i EBR-kommittén, dess olika utskott, arbetsgrupper och projektgrupper. Så här är arbetet organiserat:

EBR-kommittén och dess arbetsutskott består av ledamöter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, Svenska kraftnät och elnätsföretag. Energiföretagen Sverige håller ihop arbetet tillsammans med ordförande. EBR-kommittén formulerar bland annat de riktlinjer som kvalitetssäkrar processerna i EBR-verksamheten.

Kommitténs arbete är fördelat på tre utskott; EBR Ekonomiutskottet, EBR Teknikutskottet och EBR HMS-utskottet (Hälsa, Miljö och Säkerhet). Under varje utskott finns ett antal arbets- och projektgrupper.

I varje utskott är en delegat från Energiföretagen med. Peter Silverhjärta deltar i EBR Ekonomiutskottet och i HMS-utskottet, Per-Olov Engman deltar i HMS-utskottet och Christer Gruber deltar i Teknikutskottet.

 

Kontakt

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 41
E-post: per-olov.engman@energiforetagen.se

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se