EBR Kommitté och utskott

EBR är utvecklat för branschen av branschen. Allt arbete hade inte varit möjligt utan alla engagerade medlemsföretag och enskilda personers expertis. Här kan du läsa mer om EBR; bakgrund, organisation samt vilka medlemsföretag som deltar.

EBR-verksamheten drivs av branschens samlade kompetens. Grunden är att hela elnätsbranschen bidrar i arbetet och till utvecklingen. Verksamheten ska även vara en grund för kompetensförsörjning inom elnätsbranschen, bland annat genom att tillhandahålla en utbildningsstruktur. Resultatet av EBR-verksamheten ska vara elnätsföretagens viktigaste verktyg för effektivisering av elnätsverksamheten.

För att omsätta förväntningarna i handling är många personer engagerade i EBR-kommittén, dess olika utskott, arbetsgrupper och projektgrupper. Så här är arbetet organiserat:

EBR-kommittén och dess arbetsutskott består av ledamöter från arbetsgivarorganisationer, fackföreningar, Svenska kraftnät och elnätsföretag. Energiföretagen Sverige håller ihop arbetet tillsammans med ordförande. EBR-kommittén formulerar bland annat de riktlinjer som kvalitetssäkrar processerna i EBR-verksamheten.

Kommitténs arbete är fördelat på fyra utskott; EBR Ekonomiutskottet, EBR Teknikutskottet,  EBR HMS-utskottet (Hälsa, Miljö och Säkerhet) och EBR Kompetensutskott. Under varje utskott finns ett antal arbets- och projektgrupper.

I varje utskott är en delegat från Energiföretagen med. Peter Silverhjärta deltar i EBR Ekonomiutskottet och i HMS-utskottet, Per-Olov Engman deltar i HMS-utskottet, Christer Gruber deltar i Teknikutskottet och Kompetensutskottet.

 

Kontakt

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se