För dig som är fjärrvärmekund

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Omkring 4 miljoner svenskar får idag sin uppvärmning från fjärrvärme. Många vet inte ens om det eftersom de bor i en flerfamiljsfastighet, där någon annan tar hand om värmevalet. Fjärrvärme är en bekväm och resurseffektiv uppvärmningsform och eftersom den så gott som alltid fungerar är det få som behöver tänka på den. Här har vi samlat information för dig som fjärrvärmekund.

Fjärrvärme är ett av flera val på värmemarknaden, där den konkurrerar med andra alternativa uppvärmningsformer.  

Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag

Prisdialogen är en modell som både innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning och åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Sveriges Almännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige arbetar tillsammans med Prisdialogen mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Förhoppningen är att detta ska bidra till fördjupade kundrelationer och ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Om du som kund har frågor om eller synpunkter på din fjärrvärmeleverantör kan du från 1 maj 2019 vända dig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå. Det är en oberoende instans som ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. Där finns experter på konsumenträtt inom dessa marknader, som kan hjälpa till. Byrån ska också fånga upp konsumentproblem och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag.

Värmemarknadskommittén – avtalar om villkor

Värmemarknadskommittén, VMK, är en gemensam mötesplats för branchorganisationen och fjärrvärmekunderna. Syftet är att diskutera och komma överens om metoder för värdering av fjärrvärmens egenskaper, och villkor som ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder. I VMK ingår Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige.

Stora frågor har till exempel gällt kriterierna för fjärrvärmens miljövärden, där parterna är överens om hur miljöpåverkan från energianvändningen i fastigheter som värms med fjärrvärme ska värderas i exempelvis miljöredovisningar. Kunder och boende kan därmed känna sig trygga med att redovisade värden har tagits fram på ett bra och likvärdigt sätt.

Läs om värmemarknadskommittén här.

Effektivisera din fjärrvärme

Många vill minska sin klimat- och miljöpåverkan och samtidigt effektivisera sin energianvändning. Här får du tips om vad du som är fjärrvärmekund kan göra för att effektivisera din uppvärming.
Minska din klimatpåverkan med fjärrvärme.

Kan jag få fjärrvärme?

Alla kan inte få fjärrvärme. För att veta om du har möjlighet att ansluta dig till fjärrvärmenätet måste du kontakta fjärrvärmeleverantören på orten.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se