EBR:s arbete på gång

EBR-utskottens pågående arbeten

Elsäkerhetsutbildningar

Hitta dom här

EBR-ESA elsäkerhetspublikationer

Hitta dom här
 • EBR-tv – nyheter och aktuellt med frågestund fyra gånger per år

  Anmäl dig här
 • EBR Induction and influence - safety measures
  for overhead lines

  Beställ här
 • Webbkurs EBR Induktion och influens

  Boka här

EBR - ElnätsBranschens Riktlinjer

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Riktlinjer för EBR-verksamheten – från april 2023

Vid ett möte i EBR-kommittén den 17 april 2023 beslutades en ny struktur för de dokument som styr EBR arbetet. EBR:s nya riktlinjer fick då en form med ett huvuddokument och tre bilagor. Riktlinjerna ska säkerställa kvalitetsomfattning och struktur på EBR:s arbete, publikationer och informationsmaterial:

Riktlinjer för EBR-verksamheten
Bilaga 1: EBR-arbetsflöde
Bilaga 2: Namngivning och struktur inom EBR-dokument
Bilaga 3: EBR Grafisk manual

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.