EBR HMS-utskott

Publicerat av: Per-Olov Engman ·

Utskottet för Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) driver branschfrågor berörande personlig skyddsutrustning, metodanvisningar, miljö samt säkerhet (inklusive elsäkerhet) inom eldistributionsbranschen. De fasta arbetsgrupperna är "Elsäkerhetsanvisningarna" samt "Arbete med spänning".

EBR HMS-utskott    
Ulf Melin E.ON Sverige AB Ordförande
Jasmina Insanic Ellevio AB Vice ordförande
Dan Hermansson One Nordic Medlem
Rolf Lindgren Skellefteå kraft Medlem
Ann-Charlotte Rand SOBONA Medlem
Kennet Risberg Vattenfall Medlem
Tomas Torstensson EFA Medlem
Göran Bergius Svenska kraftnät Adjungerad
Petter Johansson Elektrikerna Adjungerad
Ulrika Nilsson SEKO Adjungerad
Mats Ählberg Sveriges Elkraftentreprenörer Adjungerad
Per-Olov Engman Energiföretagen Sverige / EBR Sekreterare
Arbetsgrupp Elsäkerhetsanvisningar  
Per Backlund Uniper
Göran Bergius  Svenska kraftnät (adj)
Torsten Brönmark  HTI utbildning
Ronny Douglasson   Vattenfall Eldistribution 
Reijo Eriksson  Ellevio 
Thomas Gunhardson  Tekniska verken 
Hans Göransson  One Nordic 
Mats-Erik Jansson  Jämtkraft 
Ulf Melin  E.ON Energidistribution AB (ordf) 
Åke Persson  Falu energi och vatten
Hans Reidemar  Sandviken Energi/Elinorr 
Kenneth Risberg  Vattenfall Services 
Tomas Åberg  Elsäkerhetsverket (adj) 
 

Kontakt

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se