EBR HMS-utskott

Publicerat av: Christer Gruber ·

Utskottet för Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) driver branschfrågor berörande personlig skyddsutrustning, metodanvisningar, miljö samt säkerhet (inklusive elsäkerhet) inom eldistributionsbranschen. De fasta arbetsgrupperna är "Elsäkerhetsanvisningarna" samt "Arbete med spänning".

EBR HMS-utskott    
Jimmy Laukas Vattenfall Eldistribution AB Ordförande
Ulf Melin
E.ON Energidistribution AB Vice ordförande
Dan Hermansson One Nordic Medlem
Maria Säfström Svenska kraftnät
Adjungerad
Karolina Wiksten Ellevio Medlem
Ann-Charlotte Rand SOBONA Medlem
Tomas Torstensson EFA Medlem
Pierre Hjält Öresundskraft AB Medlem
Petter Johansson Elektrikerna Adjungerad
Ulrika Nilsson SEKO Adjungerad
Mats Ählberg Sveriges Elkraftentreprenörer Adjungerad
Christer Gruber Energiföretagen Sverige / EBR Sekreterare
Arbetsgrupp Elsäkerhetsanvisningar  
Robert Bodén Uniper
Torbjörn Hansson Svenska kraftnät
Daniel Johansson Vattenfall
Torsten Brönmark  HTI utbildning
Ronny Douglasson   Vattenfall Eldistribution 
Reijo Eriksson  Ellevio 
Thomas Gunhardson  Tekniska verken 
Ulf Melin  E.ON Energidistribution AB (ordf) 
Åke Persson  SEF
Kenneth Risberg  Vattenfall Services 
Tomas Åberg  Elsäkerhetsverket (adj) 
 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se