EBR HMS-utskott

Publicerat av: Christer Gruber

Utskottet för Hälsa, miljö och säkerhet (HMS) driver branschfrågor berörande personlig skyddsutrustning, metodanvisningar, miljö samt säkerhet (inklusive elsäkerhet) inom eldistributionsbranschen. De fasta arbetsgrupperna är "Elsäkerhetsanvisningarna" samt "Arbete med spänning".

EBR HMS-utskott    
Jimmy Laukas Vattenfall Eldistribution AB Ordförande
Ulf Melin
E.ON Energidistribution AB Vice ordförande
Ann-Charlotte Rand SOBONA Medlem
Dan Hermansson One Nordic Medlem
Karolina Viksten Ellevio Medlem
Nick Fortgens SEKO Medlem
Pierre Hjält Öresundskraft AB Medlem
Tomas Torstensson EFA Medlem
Mats Ählberg Sveriges Elkraftentreprenörer Adjungerad
Petter Johansson Elektrikerna Adjungerad
Teresa Norling Svenska kraftnät Adjungerad
Christer Gruber Energiföretagen Sverige / EBR Sekreterare
Arbetsgrupp Elsäkerhetsanvisningar  
Robert Bodén Uniper
Torbjörn Hansson Svenska kraftnät
Daniel Johansson Vattenfall
Torsten Brönmark  HTI utbildning
Ronny Douglasson   Vattenfall Eldistribution 
Reijo Eriksson  Ellevio 
Thomas Gunhardson  Tekniska verken 
Ulf Melin  E.ON Energidistribution AB (ordf) 
Åke Persson  SEF
Kenneth Risberg  Vattenfall Services 
Tomas Åberg  Elsäkerhetsverket (adj) 
 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se